ALV

maandag 27 januari

                                                            AGENDA

                  van de 88ste Algemene Ledenvergadering op 27 januari 2020
                                   om 16.00 uur in de blauwe zaal bij Zziin


1. Opening en goedkeuring notulen van de 87ste Algemene Ledenvergadering

2. Tarieven lidmaatschap

3. Voorstel samenstelling Bestuur

4. Rapportage wgav/wgpb

5. Rapportage van de OR

6. Discussie: Inzet VDBZ komend jaar

7. WVTTK

8. Sluiting
 

Ad Agendapunt 3:
Voorstel samenstelling bestuur

Geoffrey van Leeuwen     - Voorzitter
Adriaan Beenen                - Penningmeester        
Kees Cath                          - Vz Wg Arbeidsvoorwaarden
Dimitri Vogelaar               - Vz Wg Personeelsbeleid
Lotte Hajema                   - Lid
Marc van der Linden       - Lid
Reneko Elema                 - Lid
Tessa Martens                - Lid
Miguel Braet                    - Lid
Freek Vossenaar             - Lid, Min. van EZK

Inschrijven

Leden van de VDBZ kunnen zich online inschrijven voor deze activiteit.
Wil jij er ook bij zijn? Log in met je VDBZ-account of meld je aan als nieuw lid!

Inloggen bestaand lid Aanmelden als nieuw lid