Actueel Aankondiging lezing Pim Waldeck 12 december a.s.

Aankondiging lezing Pim Waldeck 12 december a.s.

13 november 2018

Korte samenvatting lezing:

In de Bataafs-Franse tijd was de Nederlandse buitenlandse politiek volledig gericht op het naakte voortbestaan van de staat. Tegenover het overheersende Frankrijk voerde men een twee sporenbeleid. Enerzijds was er een 'statelijke ongehoorzaamheid' bij het nakomen van ongenadig harde verplichtingen jegens de Franse 'bondgenoot' en anderzijds streefde men naar internationalisering van de kwestie van het bestaansrecht van Nederland. In deze tijd gaf Maarten van der Goes van Dirxland, een Haagse burgemeesterszoon en Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken, tien jaar lang leiding aan de Nederlandse diplomatie. Hij was ook de grondlegger van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Van der Goes had steeds één doel voor ogen: het handhaven van de naam Holland op de kaart van Europa. Maar zijn ambtsperiode had iets tragisch. Hoewel hij wist, zoals hij schreef, dat de dagen van Tromp en De Ruyter voorbij waren en dat zijn belangrijkste succes niet meer kon zijn dan het bij elkaar houden van het 'overgeschoten boeltje', weigerde hij Napoleons opmerking 'Holland is als een satelliet van een planeet' te accepteren.
Door het prisma van het leven en werken van Maarten van der Goes wordt een opvallend herkenbaar beeld geschetst van de Nederlandse buitenlandse politiek in onzekere tijden.


Pim Waldeck is oud-medewerker van BZ. Hij begon zijn loopbaan in 1976 als Derde Secretaris (politiek) in Moskou. Vervolgens was hij Tweede Secretaris in Bangkok (ontwikkelingssamenwerking, PV ESCAP, PV Mekong Comité). In Kairo was hij daarna Eerste Handelssecretaris en hoofd van de economische afdeling. Na een periode als particulier secretaris van Prins Claus, werd hij hoofd van het bureau Externe Betrekkingen van de Europese Gemeenschappen van de Directie Integratie Europa. Deze plaatsing werd vervolgd bij PV EU te Brussel als Ambassaderaad (Externe betrekkingen, Europees Parlement). In 1997 werd hij Directeur Voorlichting & Communicatie en woordvoerder van de ministers Van Mierlo en Van Aartsen. In 2000 werd hij Algemeen Secretaris en daarna Grootmeester van het Hof van Koningin Beatrix. Hij beëindigde zijn loopbaan als Ambassadeur van Nederland in het Verenigd Koninkrijk (2007-2012). Na zijn pensionering promoveerde Waldeck in 2017 aan de Universiteit Leiden bij Professor Dr. Henk te Velde op een biografie getiteld "Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826), Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken” (handelseditie uitgegeven bij Vantilt, Nijmegen).


Inschrijven kan via onze website of een mailtje naar vdbz@minbuza.nl sturen.