Actueel Column: Nederland als lid van de Veiligheidsraad

Column: Nederland als lid van de Veiligheidsraad

Hein van der Hoeven 21 mei 2018

Nederland is nu bijna vijf maanden lid van de VNVR. Wat krijg je daar als gepensioneerde, dus zeg maar als gewone burger, van mee? Ik lees dagelijks Trouw en luister naar de nieuwsberichten op NPO-radio 1. Nou, dan ontgaat je vrijwel helemaal wat Nederland doet in New York. Eén keer pakte Trouw uit met artikel over twee pagina’s. Hun journalist mocht met minister Kaag mee. Helaas, in mijn ogen de verkeerde minister. De hoofdtaak van de VNVR is niet de buitenlandse handel of ontwikkelingssamenwerking, maar de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. En dat is het terrein van M, niet van R.

In die vierenhalve maand hebben zich enkele bedreigingen van de vrede voorgedaan. Israël bombardeerde militaire installaties in Syrië, kort daarop vielen VS, VK en Frankrijk gezamenlijk doelen in Syrië aan en vervolgens, begin deze maand, bestookten Israël en Iran elkaar in de lucht boven Syrië. Als lid van de VNVR had Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid: de plicht om te beoordelen of deze aanvallen gerechtvaardigd waren op grond van het Handvest van de VN. Welnu, ik heb niets gelezen of gehoord over de Nederlandse opstelling in New York. Wel las ik in Trouw dat minister Blok begrip had voor het Amerikaanse en Britse optreden. Verder kon hij niet gaan, zei hij, omdat hij geen bewijs had voor de gifgasaanval van de Syrische regeringstroepen. Over de radio hoorde ik kort daarvoor dat Macron zei dat hij wél bewijs had gezien. Dat maakt mij extra nieuwsgierig: wat zei Nederland precies in New York?

Niets in Trouw. In de NRC dan? De krant van 11 mei wijdde een volle pagina aan de raketbeschietingen van Israël en Iran boven Syrië. De krant citeerde woordvoerders van de EU, het VK, Frankrijk en Duitsland. Maar niets over de opvattingen van VNVR-lid Nederland. Wel was er elders in de krant prominent aandacht voor nieuwsfeiten als het behalen van een finaleplaats door zanger Waylon en een halvefinaleplaats door tennisster Kiki Bertens.

Bijna niets in de media. Dat wil niet zeggen dat Nederland zich niet naar behoren heeft gemanifesteerd in de Veiligheidsraad. Of in de wandelgangen, met stille diplomatie. In de vorige VDBZ-nieuwsbrief schreef Delphine Pronk over ‘(…) onze fantastische collega’s in New York en in Den Haag die ons Voorzitterschap van de Veiligheidsraad met verve hebben vervuld.’ En in de maandelijkse Kamerbrieven over de RBZ wordt sinds januari ook aandacht besteed aan wat Nederland in de VNVR doet. Maar zonder weerslag in de media.

Jammer! Of laten de communicatiemensen van BZ het liggen? Eind jaren zeventig had je Bram Ettema die als BZ-er en VN-specialist de Nederlandse journalisten bij het begin van de AVVN heel precies uitlegde wat er in New York op de agenda stond. Het resultaat was, hoorde ik van oud-collega Frank Roos, dat Gerard Arbous van het ANP lange verhalen op de telex zette voor de kranten. Arbous vond het zijn plicht als journalist om ruim aandacht te besteden aan de VN. Andere tijden….? Of zou COM meer of anders moeten doen?


Hein van der Hoeven

Columnist

Profiel