Actueel Column: Boek Karel van Oosterom

Column: Boek Karel van Oosterom

Hein van der Hoeven 29 juni 2020


In 2005 was ik o.a. verantwoordelijk voor de vastlegging van alle relevante gegevens voor verkiezingen in VN-verband. Ik kreeg in dat jaar een mailtje van Arjen Hamburger, Plv CdP PVVN New York, met het voorstel om Nederland kandidaat te stellen voor een zetel in de Veiligheidsraad voor de termijn 2017-2018. Meteen schoot door mijn hoofd: stom, waarom ben ik als kandidaturencoördinator niet zelf met een voorstel gekomen?

Enfin, dertien jaar later was het zover, en stond het bruin-witte bordje NETHERLANDS een jaar lang op de hoefijzervormige vergadertafel van de Veiligheidsraad, met achter dat bordje in de lichtblauwe stoel in de regel CdP Karel van Oosterom. Weer twee jaar later valt mijn oog in boekhandel Douwes bij toeval op Karels boek ‘Met een oranje das, een jaar in de Veiligheidsraad’. De boekhandelaar zegt dat het boek die dag is binnengekomen. Meteen gekocht en het heel veel genoegen gelezen.

Het is een vlot geschreven verslag van wat Karel en zijn teamgenoten in 2017 en in de aanloop naar het zittingsjaar hebben gedaan, met een goede mix van grote lijnen en onderhandelingsdetails, anekdotes en analyses over de gekozen inzet en de behaalde resultaten. De geselecteerde foto’s heb ik met plezier bekeken. Het doet sympathiek aan dat Karel ruim baan geeft aan de rol van zijn medewerkers, zoals de met name genoemde Lise Grégoire, Hedda Samson en Eran Nagan, maar ook ongenoemde, zoals zij die verantwoordelijk waren voor de vervaardiging van de vlogs. Eerlijk is Karel wanneer hij, op diverse plaatsen, eigen fouten (‘domme fout’, ‘historische domme woorden’) en zwakheden (te snel praten tijdens persconferenties) toegeeft.

Diplomatie is een vak, zeggen wij graag bij VDBZ. Karels boek toont dat aan. En daarmee is dit boek voor veel BZ-ers ook een leerboek. Lees bijvoorbeeld het hoofdstuk over de genesis van de resolutie Conflict and Hunger. Dat zie je wat wel en wat niet werkt in de multilaterale diplomatie. En zo staat het boek vol met grote en kleine lessen, van de kennis van procedures tot de relaties met de tolken. Een handboek voor de praktijk, en niet alleen voor collega’s op multilaterale posten/directies. Zo kan bijvoorbeeld het sanctiewapen ook een belangrijke rol spelen in bilaterale relaties, en dan hoor je als bilateraal opererend diplomaat of ambtenaar ook enige kennis te hebben van de werking van de VN-sanctiecomités. Hij/zij leze hoofdstuk 20: Sanctiecomité in de praktijk.

Met dit boek wil Karel ook verantwoording afleggen en een antwoord geven op de vraag: maakt het wat uit dat Nederland een jaar in de Veiligheidsraad gezeten heeft? De oogst valt mij alleszins mee. Een jaar is immers kort om in multilaterale context en tussen de wereldmachten concrete zaken voor elkaar te krijgen. Op de achterkant van het boek staat: ‘Een jaar lang diplomatie op topniveau’. Een diplomatieke prestatie die ook een VDBZ-kleur heeft. Want Karel en steunpilaar Hedda Samson hebben een VDBZ-verleden, Karel als bestuurslid en tevens lid van de OR, Hedda als lid van de OR.
Hein van der Hoeven

Columnist

Profiel