Actueel Column: Eind van het jaar.

Column: Eind van het jaar.

Hein van der Hoeven 11 december 2018

Tijd van bezinning, terugblik, vooruitblik. Dankbaarheid voor wat achter ons ligt, hoop voor wat komen gaat.


Bezinning. Soms probeer ik onder woorden te brengen wat de essentie van het bestaan is. In eenvoudige woorden. Zoals het leven in de natuur eenvoudig is. Dieren, bomen en planten hebben geen boeken, geen coaches, geen wijsgeren, geen regering, geen EU nodig om plannen te maken voor het komende jaar. En zij blikken niet terug. Zij voeden zich, wapenen zich tegen kou, warmte, droogte en nattigheid, planten zich voort, laten ons van hun schoonheid en vruchten genieten.


Voor ons mensen komt het in essentie neer op het doen van het goede. Wat het goede is, weten we meestal wel. Het goede uit heden of verleden zorgt voor het goede in de toekomst. Wie goed doet, goed ontmoet. Als het tegenzit, is dat leerzaam of een gevolg van een eerder kwaad (karma) dat om aflossing vraagt. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, maar mij helpt deze eenvoudige redenering.


Aldus geredeneerd reguleert de mens zijn leven zelf. Het strafrecht, de bestuurlijke boete, de fiscale prikkel, het lintje, de bonus, de zegen van dominee of priester: in feite heeft de mens dat niet nodig. Hij streeft vanzelf het goede na. En de mens die expres of onbewust niet het goede doet? Die krijgt te maken met een slecht karma. Karma is onverbiddelijk, in dit leven of een volgend. Tegen karma helpt geen slimme advocaat of gewetenloos geweten.


Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Een afgesleten leuze? Ik vind het nog steeds een mooie boodschap. Wat heb je in het afgelopen jaar gedaan waar jezelf of je omgeving gelukkig van werd? Wat ga je het komend jaar doen? Laat je niet afleiden door al die mooie auto’s bij jou in de straat, die collega’s met mooie functies en kinderen die het zo goed doen. Richt je niet op maximale materiële voorspoed, maar op geestelijke groei. Met die geestelijke groei help je automatisch je omgeving. En als iedereen dat doet, wordt de wereld vanzelf beter en dat is toch het doel van iedereen die voor BZ werkt of heeft gewerkt.


Een zweverige column (die misschien ook irriteert). Hopelijk mag dat, één keer per jaar, aan het eind van het jaar.


Hein van der Hoeven

Columnist

Profiel