Actueel Kansen pakken met melkpakken

Kansen pakken met melkpakken

Freek Vossenaar 14 maart 2018

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcooperaties ter wereld. Bijna 19.000 leden-melkveehouders zijn eigenaar van het bedrijf. FrieslandCampina heeft buitenlandse investeringen gedaan in landen als Thailand, China en Nigera maar toch keken heel wat mensen er van op dat het bedrijf eind 2016 bekend maakte z’n grootse buitenlandse investering ooit te doen in Pakistan, een land waar we tot voor kort een ontwikkelingsrelatie mee hadden.
 
Op de Ease of Doing Business lijst moet je even zoeken voor je Pakistan tegenkomt. Als je het lijstje pakt van grootste melkproducenten van de wereld komt je het echter in de top-5 tegen. Heel weinig van die melk wordt verwerkt in een fabriek en dat maakt het een aantrekkelijke bestemming voor een bedrijf dat alles weet van hoe je zuivel in een pak stopt en er waarde aan kunt toevoegen. Het is ook een voorbeeld van een globaliserende wereldhandel, van het ontstaan van nieuwe kansen op niet-traditionele markten en hoe Nederlandse ondernemingen daarop inspelen. Zulke dynamische economische ontwikkelingen vragen een adequate aanpassing van het postennet en een grotere inzet op economische diplomatie. Vakdepartementen zoals Landbouw hebben daar ook een voorname rol in te spelen - ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken signaleert dat. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 35 landen landbouwraden gestationeerd die met specialistische kennis en ervaring hun steentje bijdragen aan de internationalisering van Nederland. Het Ministerie tracht ervoor te zorgen dat dit netwerk steeds op de juiste plaatsen aanwezig is.

Geen landbouwraad is er nog op de ambassade in Islamabad en daar mocht ik als Special Envoy Market Access vanuit het Ministerie van Landbouw met mijn BZ-collega’s een aantal partijen Pakistaanse overheidsinstellingen en bedrijven bezoeken. Een beetje over koetje en kalfjes praten, pootaardappelen of de gladiolen. Heel inspirerende ontmoetingen met boeiende mensen in een fascinerende omgeving. Maar hoe interessant ook, je weet ook dat je je in een andere wereld begeeft als je in Pakistan gaat wonen voor Nederland BV. Behuizing op de Diplomatic Compound klinkt heel exclusief maar kan niet verhullen dat je in een tamelijk geisoleerde omgeving werkt - en woont. Je ziet al snel dat het in hip Mondriaan-dessin geschilderde kantoor eigenlijk een beveiligde container is. Beveiligers overal, van kantoor tot aan je huis en terug, alles op diezelfde paar vierkante kilometers compound. Die inzet voor de economische groei vergt soms veel van onze collega's en hun gezinnen.

Een groter deel van het ons inkomen moeten we in het buitenland gaan verdienen stelt het Regeerakkoord. Het Kabinet maakt dan ook extra geld vrij voor de versterking van het postennet. Dat was hoog tijd. Het rijpe fruit was vanzelf al uit de boom gevallen; het gaat nu om het benutten van ingewikkelde kansen in soms moeilijke landen waar wij het in de toekomst van moeten hebben. Dat vraagt goede mensen, generalisten en specialisten. Laat die broodnodige extra middelen vooral gepaard met extra waardering. Hoog nodig, voor de collega’s van Buitenlandse Zaken én van die van vakdepartementen; samen voor ons allen. Zo makkelijk is het niet, dat extra inkomen halen uit het buitenland, ook niet als het gaat om gezonde en veilige melk en zuivel te produceren in Pakistan, Indonesie, Vietnam of Nigeria.

Freek Vossenaar
Lid bestuur, werkzaam bij LNV

Freek Vossenaar

Lid, Bestuur

Profiel