Actueel Uitnodiging Lezing: Twee boeken, twee (levens)verhalen

Uitnodiging Lezing: Twee boeken, twee (levens)verhalen

16 april 2018

Uitnodiging Lezing: TWEE BOEKEN, TWEE (LEVENS)VERHALEN
Dinsdag 29 Mei 2018
14:15 – 15:15 in Zaal X405, Rijnstraat 8

Voorafgaand aan de lezing is de VDBZ financiële ALV, waar u ook van harte welkom bent.
12:30 inloop en broodjes
13:00 – 14:00 ALV financieel
14:15 – 15:15 LEZING

Beste Alumni,

Graag nodigen wij u uit voor de lezing van Joop Scheffers en Hein van der Hoeven – beiden met pensioen, beiden meer dan 30 jaar BZ-er, beiden schrijver – vertellen over hun recentelijk verschenen romans, Een leven zoals bedoeld respectievelijk Jongen met rood vest.

Graag uw komst bevestigen bij vdbz@minbuza.nl of aanmelden via de website
Niet vergeten een geldig legitimatie mee te nemen.
Na aankomst op Rijnstraat 8, graag melden bij de balie. U wordt om 14u00 opgehaald.

De boeken kunnen ter plaatse worden aangeschaft, gesigneerd en betaald worden (liefst contant).

Een leven zoals bedoeld van Joop Scheffer (€ 20) is een autobiografische roman met een herkenbaar tijdsbeeld en tijdgeest vanaf jaren vijftig tot medio jaren tachtig. Een schuchtere Indo-jongen groeit op in het Amsterdam van de roerige jaren zestig. Als student rechten komt hij uit de verf: echte vrienden en eerste wat onwennige ervaringen met meisjes. In zijn vrije tijd wordt hij hoofdredacteur van een ruimtevaartblad en maakt reizen naar Amerika en de Sovjet-Unie. Zo is hij getuige van de lancering van de Apollo 15 naar de maan in 1971. Ruimtevaart en zijn rechtenstudie vormen de opmaat naar een kleurrijk leven als diplomaat. Tijdens zijn ontwapeningswerk in de VN dompelt hij zich onder in het wilde New York uit die tijd: het decadente Times Square en Studio 54. Zijn coming-of-age draait uit op zijn coming-out. De roman eindigt met de overplaatsing naar de ambassade in Belgrado. De roman laat verrassende wendingen in het leven van de hoofdpersoon zien, leidend tot het hoofdthema of het geleefde leven een keuze is geweest, een toevallige samenloop van omstandigheden, of zoals bedoeld. Joop zal hierop nader ingaan, waarbij hij tevens terugblikt op zijn vele jaren op BZ.

Jongen met rood vest van Hein van der Hoeven (€ 17,50) speelt zich af rond 2005. Bob en Heleen Prager zijn een Haarlems echtpaar van in de zestig. Zij krijgen bezoek van een hun onbekende advocaat die vermoedt dat het meesterwerk Jongen met rood vest van Frans Hals, in 1946 door het Rijksmuseum verworven, roofkunst is. Het doek zou in de oorlog onttrokken zijn aan het bezit van een oom en tante van Bob. De advocaat stelt voor om het schilderij terug te vorderen. Bob wil hieraan meewerken, Heleen ziet er niets in. Het onderzoek van de advocaat leidt naar Bentveld. Dat dorp heeft voor Heleen een bittere klank. Daar woonde namelijk de motorrijder die kort na de oorlog haar zusje Sonja doodreed. Hoofdthema van de roman is: materie versus spiritualiteit. Hoe kijkt Hein zelf tegen dit thema aan, wanneer hij terugkijkt op 33 jaar BZ.

Korte biografie Joop Scheffers:
Tijdens zijn loopbaan van veertig jaar op BZ (1975-2015) heeft Joop ruime kennis en ervaring opgedaan op terreinen zoals ontwapening, de VN, Joegoslavië en Azië. Hij is onder meer ambassadeur geweest in Kroatië en Vietnam. Van zijn hand verscheen in 1999 het boek Ambassadeur in Zagreb 1994-1998, dat het jaar daarop ook in Kroatische vertaling is uitgegeven.

Korte biografie Hein van der Hoeven:
Hein werkte van 1981 – 2014 op BZ. Twee plaatsingen buiten (Madrid, Hanoi), de rest van de tijd binnen. Hij zat namens de VDBZ in de OR en was redacteur van VDBZ-Nieuws. Samen met anderen maakte hij uitgaven over het BZ-cabaret (Apekool) en over de VDBZ-cartoons van Pim Waldeck (Heerlijk stereotiep).