Actueel Nieuwe OR-leden gezocht!

Nieuwe OR-leden gezocht!

Hester Jonkman 27 oktober 2020

Verkiezingen betekenen natuurlijk ook: nieuwe OR-leden! Wil jij ook je collega’s en de organisatie verder helpen door de belangen van de medewerkers te vertegenwoordigen richting de bestuurder? VDBZ zoekt collega’s die (nu, of later in de loop van de komende 2,5 jaar) actief willen worden in de OR. Ben of ken jij zo iemand – lees dan verder.

Wat?

In de OR kan je op verschillende terreinen en op verschillende niveaus actief zijn. We houden ons bezig met bijvoorbeeld personeelsbeleid, organisatie en arbeidsomstandigheden. Op veel belangrijke beslissingen moet de bestuurder advies of instemming van de OR vragen, zoals de ronderegels, reorganisaties, en de manier waarop we coronaproof werken in de Nederlandse panden. Er is ook een Rijksbrede ondernemingsraad waarin steeds meer voor ons belangrijke onderwerpen aan de orde komen – zoals bijvoorbeeld van alles dat te maken heeft met de R8 of de impact van Covid-19 op ons werk.

OR-leden kunnen ongeveer tien uur per week kunnen besteden aan hun OR-werk. Die tien uur moet je leidinggevende voor je vrijmaken. Sommige OR-leden, bijvoorbeeld voorzitters van werkgroepen en leden van de groepsondernemingsraad rijk, krijgen zelfs meer tijd.

Wie?

We zoeken mensen uit alle geledingen en lagen van de organisatie – ons doel is de medewerkers in de volle breedte en in al hun diversiteit te vertegenwoordigen. Dat zijn dus net zo goed mensen uit beheer- en ondersteuning, als beleidsmedewerkers, als alle andere werknemers die BZ heeft, op het departement en in het buitenland. Als je je maar kunt scharen achter ons motto hart/hard voor de zaak. De enige uitzondering zijn tot onze spijt lokale medewerkers op posten. De Nederlandse wet op de ondernemingsraden staat helaas niet toe dat die stemmen of gekozen kunnen worden in de OR.

Waar?

Naast de kans om iets positiefs te doen voor je collega’s biedt de OR je een leuke en gezellige werkomgeving waarin je veel leert over de organisatie en veel nieuwe mensen leert kennen. Niet alleen je collega’s in de OR, maar ook veel mensen bij HDPO, DBV, VCI, de collega’s die met reorganisaties te maken krijgen en natuurlijk mensen die contact met je opnemen omdat ze een vraag of probleem hebben.

Wanneer?

De lijst wordt dit najaar samengesteld en moet uiterlijk medio januari worden afgerond. Wacht dus niet te lang maar neem meteen contact op.

Hoe?

Wil je meer horen over wat je zou kunnen doen en wat de OR je te bieden heeft? Of ken je misschien een collega die geknipt zou zijn voor dit werk? Mail onze lijsttrekker Hester Jonkman of een van de andere VDBZ-OR-(buiten-)leden, dan voor een, helaas voorlopig nog online, koffie. We leggen je graag meer uit over wat het werk inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Wees alsjeblieft vooral niet te bescheiden of terughoudend met contact opnemen. Wij hebben ook nog nooit een verkiezingslijst opgesteld in coronatijden en kunnen je hulp dus goed gebruiken!

De VDBZ-leden en buitenleden van de OR in alfabetische volgorde: Anna van Zoest, Gabrielle Kluiters, Hanjo de Kuiper, Harry Bavelaar, Hester Jonkman, Irene Gerritsen, Ismael Moalim, Janna van der Linden, Malika Boueid, Marijn Noordam, Nadji Bilik, Paul Ederer en Tessa Martens.


Hester Jonkman

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel