Actueel Ondertussen in de OR...

Ondertussen in de OR...

Hester Jonkman 29 oktober 2021

Ondertussen in de OR…

Ook de OR mocht het meemaken: wij hebben elkaar ‘in het echt’ ontmoet! In ons geval was het voor het eerst met de nieuwe ploeg die sinds maart aan de slag is, dus dat was extra bijzonder. Los van dat het echt ontzettend leuk was om elkaar te zien, bevestigde het voor ons ook dat je online echt wel goed resultaat- en procesgericht kan vergaderen, maar dat elkaar ‘live’ zien enorme meerwaarde heeft voor creativiteit, diepgang en een open, brede discussie.

Maar ook online hebben we de afgelopen maanden niet stil gezeten. Belangrijk onderwerp dat aan de orde is geweest is instroom, oftewel het deel van de voorstellen voor aanpassingen in het personeelsbeleid dat gaat over het aannemen van mensen. Jullie hebben wellicht meegekregen dat de voorstellen van afgelopen zomer opnieuw bekeken worden. Bij deze herziening wordt begonnen met de vraag welk probleem we nou eigenlijk willen oplossen. De OR is hier erg blij mee, want wij zijn van mening dat er meer problemen opgelost moeten worden dan alleen het beter en sneller vervullen van vacatures. Daarbij is het visiestuk ‘personeel als prioriteit’ [link!) dat de vorige OR schreef, ook door de huidige OR overgenomen.

Ook de veiligheid op de R8 staat hoog op de agenda. Net als ongetwijfeld jullie allemaal waren wij geschokt en verdrietig over het overlijden van onze collega Ben Elsinga. De OR is hierover in contact met de andere OR’en in het pand. Als groep hebben we besloten om gezamenlijk contact op te nemen met de bestuurders en te vragen om passende maatregelen op de korte en middellange termijn. Het kost FMH doorgaans veel tijd om dingen aan te passen in het gebouw, dat kan hier niet het geval zijn. De gezamenlijke bestuurders zijn al hard aan het werk, en laten een onderzoek doen naar de totstandkoming van de huidige situatie. Mede op basis daarvan zullen zij kijken wat nodig is. Via onze brief laten wij weten dat ook de medewerkers willen dat zo nodig passende maatregelen genomen worden.

Last but not least de ontwikkelingen op het gebied van WOB en WOO. Van alle kanten bereiken ons jullie zorgen over jullie onzekerheid, gevoel van onvrijiheid om vrije discussie over beleidsvoering te kunnen voeren, jullie privacy of zelfs veiligheid en de gevaren die jullie zien voor het buitenlands beleid en de relatie met andere landen. Net als jullie zijn wij ontzettend blij met de mooie woorden die de minister hierover sprak vorige week in het Afghanistan-debat. Dit voelt als een grote steun en de waardering die daarvoor breed gevoeld wordt hebben we overgebracht aan (P)SG. Maar daarmee is de kous natuurlijk nog niet afgedaan – dit blijft de komende periode een heel grote prioriteit waarover wij in gesprek zullen blijven met de bestuurder. Ook omdat hierover zoveel nog in ontwikkeling is, en in de praktijk moet blijken hoe zaken uitpakken vragen we jullie om ons alsjeblieft te blijven informeren over je ervaringen, je zorgen en je inzichten. Zo help je ons de departementsleiding goed te informeren over wat er leeft en te adviseren over hoe verder. En daarmee help je weer jezelf – en BZ. We horen graag van je!

 


Hester Jonkman

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel