Actueel Update van de Werkgroep Personeelsbeleid: What's cooking...

Update van de Werkgroep Personeelsbeleid: What's cooking...

Rogier van der Pluijm 29 oktober 2021

Update van de Werkgroep Personeelsbeleid

What’s cooking…

Doorstroom

In de VDBZ-nieuwsbrief van augustus informeerden wij jullie over de uitkomsten van de gesprekken die de VDBZ de afgelopen maanden voerde met de bestuurder over de voorstellen op doorstroom van de ‘Werkgroep Vervullen Vacatures’ (WGVV). Inmiddels heeft HDPO medewerkers via het berichtenverkeer geïnformeerd over de nieuwe regels voor het plaatsingsproces (zie hier), is het laatste reguliere T-FBS gepubliceerd en is de FBS2022 gestart. We horen de komende tijd graag jullie ervaringen met de invoeren van de voorstellen op doorstroom, zowel van de kant van leidinggevenden als van medewerkers in beheer, ondersteuning en beleid. Alleen met jullie input kunnen we ervoor zorgen dat regels die goed werken behouden blijven en regels die niet werken worden aangepast. Mail jouw positieve en negatieve ervaringen dus naar vdbz@minbuza.nl

Instroom

In de vorige VDBZ-nieuwsbrief meldden wij ook dat na de zomer de rest van de voorstellen van de WGVV zouden worden behandeld, te beginnen met de voorstellen over instroom. Inmiddels heeft de SG besloten in de Bestuursraad eerst te willen spreken over de probleemanalyse alvorens te spreken over de voorstellen op instroom in het rapport. De VDBZ steunt die aanpak: we slaan vaak te snel door in oplossingen zonder een gedeeld beeld met elkaar te hebben van de problemen die we ermee willen oplossen. Dit geldt niet alleen voor de problemen rondom instroom, maar ook voor de andere onderdelen van ons p-beleid die daarmee samenhangen, zoals het partnerbeleid. In die probleemanalyse moet in onze ogen ook ruimte zijn voor het expliciteren van de aannames die ten grondslag liggen aan bepaalde oplossingen. Veel van deze aannames lijken namelijk voorbij te gaan aan de notie dat diplomatie een vak is dat continue investering vergt op het gebied van consulair, beleid, beheer en ondersteuning om wereldwijd te leveren voor Nederland. De VDBZ pleit ervoor het gesprek over de probleemanalyse van ons p-beleid niet alleen te voeren in de (digitale) vergaderzaal van de Bestuursraad, maar ook breder in de organisatie en vooral ook met de medewerkers zelf. Het voorstel van de WGVV voor het opstellen van een nieuw sociaal contract tussen BZ als werkgever en de medewerkers is in onze ogen een goede haak voor zo’n gesprek. We houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang. 

Onboarding

Overigens heeft de Bestuursraad al wel besloten over het voorstel van de WGVV om alle nieuwe BZ-collega’s een algemeen kennismakingsprogramma te laten volgen bij aantreden. Zie hier het voorstel van HDPO. De VDBZ steunt een algemene onboarding, zodat iedereen die instroomt bij BZ met dezelfde basiskennis over onze organisatie aan de slag gaat. Tegelijkertijd zullen we er op letten dat algemene modules samen blijven gaan met maatwerk, bijvoorbeeld voor het OM-klasje en het IBBZ. En dat ook een voorstel als dit logisch past in het geheel van nieuwe voorstellen voor ons p-beleid.  

Oproep: praat en denk mee in de Werkgroep P-beleid of het VDBZ P-Panel

De Werkgroep P-beleid (WGP) bestaat op dit moment uit twee personen. We zouden de werkgroep graag uitbreiden, zodat we VDBZ-leden nog beter kunnen helpen met hun problemen op het gebied van p-beleid, ons oor nog vaker te luisteren kunnen leggen in de organisatie en problemen en oplossingen nog beter voor het voetlicht kunnen brengen bij HDPO en de top van ons ministerie.

Wil je actief meedenken en –praten over het p-beleid van BZ? Meld je dan aan als lid van de WGP. We zijn vooral op zoek naar collega’s met ervaring op het gebied van p-beleid en collega’s werkzaam in beheer en/of ondersteuning.  

En wil je wel meedenken en –praten, maar is je beschikbaarheid beperkter? Meld je dan aan voor het VDBZ P-Panel. Het VDBZ P-Panel voedt de WGP gevraagd en ongevraagd over actuele p-zaken. Voor het VDBZ P-Panel zijn we vooral op zoek naar collega’s die werkzaam zijn in Den Haag en – wederom – in beheer en/of ondersteuning.  

Ben je geïnteresseerd in een rol in de WGP of het VDBZ P-Panel? Mail dan naar rogier-vander.pluijm@minbuza.nl voor meer informatie. 

Oproep: meld je aan als mentor voor nieuwe collega’s

In het voorjaar hebben we een oproep gedaan aan nieuwe BZ-collega’s om zich aan te melden voor het VDBZ-mentorprogramma om zo gekoppeld te worden aan ervarener collega’s voor het vinden van de weg binnen BZ. Ook vroegen wij ervarener BZ’ers om zich aan te melden als mentor. Juist in deze tijd van hybride werken blijkt grote behoefte aan een netwerk en sparren buiten je eigen team: uiteindelijk hebben we maar liefst 70 nieuwe BZ-collega’s kunnen matchen aan 50 mentoren!  

In het voorjaar zullen we opnieuw starten met het mentorprogramma. Sporadisch melden zich echter nieuwe collega’s die hebben gehoord over het programma en op zoek zijn naar een mentor. Omdat wij ook die enkele collega’s graag willen helpen, willen wij graag een pool vormen van potentiële mentoren voor de start van het programma in het voorjaar en tussendoor.

Dus: vind je het leuk om nieuwe BZ-collega’s wegwijs te maken binnen BZ en ook zelf te leren van de blik van een nieuwkomer? Meld je dan aan als mentor via vdbz@minbuza.nl o.v.v. mentorprogramma. De invulling van het mentorschap bepaal je zelf in overleg met jouw mentee.


Rogier van der Pluijm

Voorzitter Werkgroep P-beleid, Bestuur

Profiel