Actueel Vacature CAOP

Vacature CAOP

26 juni 2018

Wat zegt u?

Neen, geen politieke partij. Ook geen adviesraad. Ook geen geheim genootschap. Slechts een dienstencentrum, in publieke diensten-land.

Sinds 2007 neem ik viermaal per jaar deel aan de bestuursraad van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. De goedvoorbereide overlegvergadering duurt anderhalf uur op een donderdagavond, maar het werk zit in tijdig doorlezen en begrijpen van de vergaderstukken. De BR besluit over beleidsplan begroting en (financiele) verantwoording van de 200 fte tellende service-organisatie.

Mijn termijn loopt af. Mijn plaats is die van een algemeen meedenkende toezichthouder, met ervaring in medezeggenschap, en in de CAOP de enige met internationale ervaring. Eind dit jaar zal het CCOOP een nieuwe voordracht doen. Er zijn naast de voorzitter zeven leden in de bestuursraad.

Als je belangstelling hebt kan je verdere informatie vragen bij het bestuursraadslid voor CCOOP/VDBZ, Maarten Lak: mar.lak@planet.nl en bij het VDBZ bestuur.