Actueel Van de OR: resultaten!

Van de OR: resultaten!

Fred Duijn 25 oktober 2018

Soms krijg ik de vraag welke impact onze Ondernemingsraad eigenlijk heeft? Dat is een goede en terechte vraag want de medezeggenschap bij Buitenlandse Zaken heeft noten op haar zang en dat schept verwachtingen.

De invloed die je hebt, is uiteraard van vele factoren afhankelijk. Het begint voor mij met het mobiliseren van een stevige achterban en het scherp krijgen van onderwerpen die je belangrijk vindt. Als ik voor de VDBZ mag spreken: dit kunnen we uitstekend! Niet alleen omdat we de meeste leden hebben, maar vooral omdat we uit alle lagen en leeftijden leden hebben die zich verkiesbaar opstellen, actief meedenken en meediscussiëren.

Het aflopen van plaatsingstermijnen zet druk op de ketel; continue wisselingen horen bij ons werk. Dat vinden we mooi, en soms nemen we het voor lief. Ons gezin gaat daarin mee. Uiteraard heeft iedereen er belang bij dat het soepel en fair verloopt. Diplomatie is van ons allemaal en BZ is uniek. En dus ben je lid van de VDBZ: om met de tong op het hart te laten weten wat goed gaat en wat beter moet.

Vorm is ook inhoud; dat weten we op dit ministerie als geen ander. De ene keer is informeel bijpraten handig en een andere keer hanteer je de roeptoeter. Soms vind je elkaar, soms schuurt het. Belangrijk is te bouwen aan open werkrelaties zodat altijd op een respectvolle en gelijkwaardige manier met de ambtelijke leiding onderhandeld kan worden. Dat is de basis voor een win-win.

Ik durft de stelling aan: de lijntjes met de medezeggenschap zijn binnen ons ministerie niet alleen kort, maar vooral ook uitstekend. Ieders verantwoordelijkheden houden we daarbij zuiver en we spreken elkaar aan in heldere taal. Uiteraard vergt dat soms onderhoud richting de werkgever en dus houdt de Ondernemingsraad bijvoorbeeld binnenkort weer een informele ‘voeten-op-tafel’-middag met HDPO - geen onderhandeling en geen technisch overleg - maar wel de tijd nemen om te werken aan de werkrelatie. Dat vergt ook van de Ondernemingsraad continue in gesprek blijven met medewerkers en dus houden we binnenkort weer een inloopsessie over onder meer het R8, psychosociale arbeidsaspecten, en over leidinggeven op BZ.

De nieuwe lijsttrekker van de VDBZ, Hester Jonkman, staat in de startblokken. Ik ben vol trots en vertrouwen. Zij is uitstekend geëquipeerd ons boegbeeld te zijn en het VDBZ-geluid in de komende verkiezingen te vertolken. Ik wens haar en ons veel plezier en succes.Fred Duijn

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel