Actueel Van de OR: Excelsior!

Van de OR: Excelsior!

Fred Duijn 20 november 2018

“Upward and onward to greater glory!” Zo vertaalde Stan Lee zelf zijn levensmotto. Het zijn woorden die aansporen - ietwat pretentieus voor ons nuchtere Nederlanders, denk ik dan. Maar wie heeft niet ooit genoten van de acties van een Captain America of de Hulk?

Lee overleed vorige week. In necrologieën valt op dat het succes van zijn creaties mede wordt toegeschreven aan de kwetsbaarheden die hij zijn helden ook gaf. Zo heeft Spider-Man als alter ego Peter Parker, een wat sukkelige man die leed onder onbeantwoorde verliefdheden en geldproblemen.

Dit zijn natuurlijk verhaaltjes. Ze vermaken. Maar ze houden ons ook een spiegel voor. In de echte wereld bewegen we ons immers niet zelden ook tussen droom en werkelijkheid. Tussen kracht en zwakte. De kunst is koers te houden en daarvoor hebben we topdiplomaten, topmanagers, en topexperts nodig.

Vrijdag bespreekt de Bestuursraad de p-schouw. Er ligt onder andere een handreiking potentieel-inschatting voor. Wil je hoog scoren dan:

- reageer je doortastend op onverwachte veranderingen
- toon je veerkracht bij weerstand
- maak je je complexe informatie met gemak eigen
- doorgrond je de intenties van mensen met uiteenlopende achtergronden
- varieert in interactie-stijl afhankelijk van omstandigheden
- wil je altijd verwachtingen overtreffen.

Ik denk: het ministerie is op zoek is naar zijn helden van morgen. Maar dan lees ik dat de ene score niet beter is dan de andere. Ik weet niet hoe u dit ervaart, maar ik vind het verwarrend.

Terwijl wij wel of niet op zoek zijn naar onze toekomstige individuele helden, valt mij steeds meer op dat één aspect ontbreekt. Waar is de meetlat waarmee wordt gekeken in hoeverre iemand een teamspeler is? Spider-Man werkt in zijn eentje. BZ werkt samen!

Mijn belangrijker vraag is echter: waaruit blijkt dat wij naast heldenkwaliteiten ook interne kwetsbaarheden mogen tonen? En kunnen we dan ook praten over de externe kwetsbaarheden die wij als overplaatsbare medewerkers van dit ministerie aanvaarden om ons eervolle werk te doen?
 
We wisten waaraan we begonnen, zeker, maar dit doet niets af aan de emotionele prijs die je betaalt wanneer je partner zijn of haar droombaan moet opgeven, wanneer je kinderen weer van school moeten, wanneer het je niet lukt de woningmarkt in te stappen op dat ene inkomen, of wanneer je niet tijdig de medische zorg krijgt die je nodig hebt.

Sinds de kanteling van het p-beleid in 2015 is er een kwetsbaarheid bij gekomen. Indien je niet zelf voor afloop van je plaatsingstermijn een nieuwe functie hebt geregeld, dan loopt je het risico in een vorm van interne werkloosheid te stappen. Heel vervelend als je in zo een situatie met je gezin terug naar Nederland keert, maar je weet niet voor hoe lang.

Geen ander ministerie doet dat zo. Sommigen prijzen ons ervoor: de plaatsingstermijnen zorgen voor doorstroom en kwaliteitsbewaking. Anderen wijzen het af omwille van de hardheid en baanonzekerheid waarmee medewerkers worden geconfronteerd.

Die onzekerheid neem toe wanneer de continue stroom aan BZ-vacatures steeds vaker open staat voor alle rijksambtenaren, terwijl andersom er bij andere ministeries zelfs niet maar een fractie is van een vergelijkbaar aanbod. En als je rijksbreed wilt meedingen als BZ-er: vanaf een post is het lastiger netwerken in Den Haag. Wat ook niet helpt is dat de arbeidsmarkt beleidsmedewerkers van BZ na enkele jaren als voornaamste kwaliteit ‘internationaal’ toedicht, een vaardigheid waarnaar weinig vraag blijkt aldus de Meerjarige Personele Planning (MPP). Van een ‘level playing field’ is dus geen sprake.

We moeten voorkomen dat we ons laten leiden door een irrationeel idee dat het gras bij de buren altijd groener is. Dat wat van elders komt bij voorbaat beter is. Dat BZ een gesloten bolwerk zou zijn. We zijn in vergaande mate een open en flexibele organisatie en juist dat vergt een zorgvuldige omgang met de mensen die er hard en loyaal werken. Diplomatieke helden zijn kwetsbaar.

Fred Duijn

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel