Actueel Van de OR: De VDBZ bereikt resultaten!

Van de OR: De VDBZ bereikt resultaten!

Fred Duijn 29 januari 2019

Toonaangevende diplomatie vergt toonaangevend werkgeverschap. Iedereen bij Buitenlandse Zaken draagt op zijn of haar manier bij aan behalen van resultaten voor Nederland en voor Nederlanders. We verwachten dat te doen onder de best mogelijke omstandigheden. In Den Haag of ver van huis, waar het boeiend en spannend is, maar soms ook gevaarlijk of vervuild. We gaan ervoor vol trots en met hart en ziel. Een hoge beloning verwachten we niet maar wel dat we ons geen zorgen hoeven te maken over randvoorwaarden.

Het is wel nodig: die zorgen over de randvoorwaarden. Rijnstraat 8 behoeft geen toelichting. Maar ook op allerlei andere specifieke BZ-punten is het belangrijk dat we ons laten horen. Daar is de VDBZ voor: samen vormen we een sterk collectief.

De komende jaren is er nog veel werk aan de winkel waar we steun voor nodig hebben. Laat ik benadrukken dat je stem voor de VDBZ zin en impact heeft. Veel zaken moeten beter, maar we boeken ook resultaten. Ik noem een paar voorbeelden. Met acht van de vijftien leden in de Ondernemingsraad heeft de VDBZ de afgelopen twee jaar doorslag gegeven in:

• het onmiddellijk bij de departementsleiding agenderen van de krapte op de Rijnstraat;
• het doen van onderzoek door de Arbeidsinspectie naar de situatie op Rijnstraat 8;
• het opstarten van specifiek beleid voor posten met te hoge luchtverontreiniging;
• eerlijker kansen op plaatsing voor 55-plussers;
• betere ondersteuning van mensen die tussen functies in zitten (interim pool);
• eerlijker kansen voor BBBZ-ers bij hun eerste buitenplaatsing;
• zorgvuldiger omgang met demotie: alleen op vrijwillige basis;
• duidelijker beleid op wat wel of niet een managementfunctie is.

Het ambitieniveau van de VDBZ is hoog. De VDBZ heeft opnieuw een geweldige lijst met kandidaten uit verschillende delen van de organisatie, uit beleid en beheer, van het departement en de posten, jong en oud, man en vrouw. De VDBZ is divers en inclusief. De VDBZ staat voor een toekomst bestendig BZ waar we graag werken. Ik spreek vol vertrouwen mijn steun uit voor Hester Jonkman die de komende jaren onze stem en ons boegbeeld zal zijn.

Fred Duijn

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel