Actueel Van de OR: een kans en een opdracht

Van de OR: een kans en een opdracht

Fred Duijn 17 september 2018

Goed bestuur is gebaat bij checks and balances. Medezeggenschap van medewerkers is daarom een groot goed: het draagt bij aan diversiteit en inclusiviteit in besluitvorming, en dus betere besluiten. Hierin ligt zowel een kans als een opdracht voor alle BZ-ers. Het van belang dat wij onszelf krachtig genoeg opstellen om voldoende invloed uit te oefenen op besluiten van de Bestuursraad. Het is evenzeer van belang dat onze bestuurders de medezeggenschap niet alleen ruimte bieden voor overleg, maar ook echt luisteren.


Inspraak is er bij Buitenlandse Zaken in vele vormen: via enquêtes, zoals het Medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO), via belangengroepen zoals voor jongeren of ouderen, via een ‘townhall’, of via de ‘open deur’ van onze Secretaris-Generaal. Op allerlei manieren is er ruimte voor directe invloed op de besluitvorming.


Impact is echter iets anders dan inspraak, net zoals gelijk hebben nog geen gelijk krijgen is. Het is heel menselijk om als bestuurder graag te horen wat in je straatje past. Doel- en resultaat gericht werken betekenen dat je natuurlijk graag medestanders hebt. Divergerende meningen leiden af, vertragen, zijn lastig.


Diversity of thought maakt ons sterker. Oogkleppen helpen de ruiter zijn paard rustiger te houden, maar zelf heeft hij een open vizier nodig. Het omgekeerde leidt tot ellende. Rijstraat 8 is ervan een toonbeeld. Het Rijkshuisvestingsstelsel is tot stand gekomen onder het zogenaamde ‘politieke primaat’; medewerkers hebben er geen formele zeg in gehad. De Groepsondernemingraad Rijk heeft deze gang van zaken in de zaak ‘Fellenoord’ voor de rechter gebracht. Eind september volgt de uitspraak van de Ondernemingskamer.


Vind je dit formalistisch gedoe? Ik kan je daarin niet helemaal ongelijk geven, maar ik voeg onmiddellijk aan dat inspraak menig keer niet bestaat uit welgevallig meepraten met de bestuurder. In tegendeel: juist wanneer er verschil van inzicht is en het schuurt, doet de medezeggenschap zijn werk. Deze vorm van diversiteit en inclusiviteit, met gekozen vertegenwoordigers uit de organisatie die hun nek uitsteken, draagt bij aan betere besluitvorming.


Dit is een kans en een opdracht die we moeten blijven oppakken. Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen jaren enthousiaste kandidaten, levendige campagnes, en een hoge opkomst bij de verkiezingen voor de Ondernemingsraad gehad. Het resultaat is een krachtige medezeggenschap. De Vereniging Dienst Buitenlands Zaken is trotse drager van deze traditie.


Over zes maanden zijn er weer verkiezingen die opnieuw een kans en een opdracht vormen. Rijnstraat 8 zit nog altijd vol problemen. Het nieuwe personeelsbeleid zit nog vol schaduwkanten. Mensen snakken naar meer werkplezier.


De VDBZ gaat zich de komende maanden voorbereiden. Sluit je aan. Stel je kandidaat. Doe mee met de campagne. Laat je stem horen!

Fred Duijn

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel