Actueel Van de Voorzitter: Waarom waarom?

Van de Voorzitter: Waarom waarom?

Delphine Pronk 12 september 2017

In de boekenkast van onze jongste dochter staat een boek getiteld ‘Waarom waarom’? Het gaat over een nieuwsgierige tapir die (vooral zijn moeder) de oren van het hoofd vraagt. ‘Mama, waarom is de hemel blauw?’ ‘Mama, waar begint de zee?’ ‘Mama, waarom heb ik een vader?’ Ik moest denken aan dit wijze verhaal – waarvan de moraal verderop in deze column. Na een zomerstop zijn we immers weer met frisse moed een nieuw schooljaar ingegaan. Althans, zo voelt dat voor mij, extra versterkt door de drie kleine Kleiwegjes die stonden te trappelen om het nieuwe schooljaar te beginnen. Maar bij elk nieuw begin hoort voor mij ook de ‘waarom’-vraag. En het liefst ook een antwoord erop.

Vlak voor de zomerstop kwamen uw VDBZ-bestuur en uw VDBZ-OR-fractie samen om ook het nieuwe BZ-jaar met drie grote thema’s aan de slag te gaan. Via deze nieuwsbrief en via bijeenkomsten vragen wij al onze leden om ideeën, gedachten, suggesties over: 1) het personeelsbeleid (in-, door- en uitstroom), 2) arbeidsomstandigheden in Den Haag en op de post en 3) de vakbond ‘nieuwe stijl’. Daar dwars doorheen loopt natuurlijk ook nog de discussie over de herziening van ons vergoedingenstelsel, het DBZV.

Alle ‘waarom, waarom’-vragen zijn welkom zijn bij alle onderwerpen waarvan u vindt dat uw VDBZ zich voor moet inspannen.

Bij ons loopbaanbeleid moet u denken aan vragen als ‘waarom heeft BZ nog een klasje?’ Waarom hebben we een maand van de diversiteit, en wat levert dat op? Waarom mogen uitstekende collega’s met een tijdelijk contract niet reageren op het FBS? Waarom moeten we extern gaan werven op beleidsstoelen op posten als Nigeria? Waarom hebben we geen centrale personeelsdienst meer die waar nodig kan plaatsen? Waarom zou een modernisering van arbeidsvoorwaarden budgetneutraal moeten? Waarom heeft BZ niet als defensie een toelage in plaats van een (te fiscaliseren) vergoeding? Waarom is diplomatie belangrijk? Waarom is het woord ‘diplomaat’ niet voor alle collega’s een verbindend begrip?

Bij onze werkplek stellen we legitieme vragen als waarom heeft BZ als enige ministerie van Buitenlandse Zaken ter wereld geen eigen gebouw meer? Waarom moeten posten waarvan we weten dat ze niet plaatsonafhankelijk kunnen werken (veiligheid etc.) toch aan de tablet? Waarom zijn er zo weinig printers in het nieuwe werken, terwijl we bij lange na nog niet digitaal zijn? Waarom zijn mag ik op de Rijnstraat geen eigen kapstok, campingtafel of printer neerzetten als ik dat nodig heb? Waarom zitten sommige leden van het Beraad nog wel op een deftige eigen kamer en anderen niet? Waarom zitten er nog veel collega's op de Bezuidenhoutseweg zonder te weten wanneer ze waarheen gaan? Waarom is op ons nieuwe Haagse hoofdkwartier een broodje in de kantine duurder dan op het station? Waarom zijn grote bedrijven als Yahoo en Google al lang terug van thuiswerken? Waarom is het bij de collega’s van I&M op dinsdag en donderdag geen bijenkorf van werkplekzoekende collega’s? Waarom bestaat de illusie van de laptopdiplomaat nog?

Antwoorden moeten we samen zien te vinden. Uw aanzetten daarvoor zijn uiteraard ook zeer welkom. Natuurlijk is de bestuurder als eerste aan zet. Ik benijd de bestuurder niet; buiten de grote geopolitieke vraagstukken waar wij dagelijks antwoord op moeten geven, lijkt de onvrede over onze werkwijze toe te nemen. Wij zullen de bestuurder aanspreken als we vinden dat antwoorden uitblijven.

Ik roep ons allen op te zijn als de kritische tapir uit het boek ‘waarom, waarom’. Die uiteindelijk door al zijn kritische vragen flink in zijn neus gebeten wordt door de kaaiman. Maar hulp van zijn vrienden ontsnapt hij aan de kaken van de kaaiman. Hij houdt er een langere neus aan over, maar is wel veel antwoorden rijker.

Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel