Actueel Van de Voorzitter: Oproep van het bestuur – een beter (VD)BZ begint…

Van de Voorzitter: Oproep van het bestuur – een beter (VD)BZ begint…

Delphine Pronk 10 oktober 2017

… bij jezelf. Ik heb het op deze plaats al eens eerder geschreven. Ik ben ervan overtuigd dat een beter BZ bij jezelf begint. Ik heb dat al van jongs af aan meegekregen. De slogan in de jaren ’80 was weliswaar: een beter milieu begint bij jezelf. Maar het is een slogan die op van alles van toepassing is. Het is niet de bedoeling dat dit een stichtelijke column wordt, maar wel eentje met een oproep aan u, onze leden. Want we hebben u nodig.

Deze week is er een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. Met een nieuwe koers voor ons buitenlands beleid. Die koers vraagt om een actieve VDBZ, die een robuuste vertegenwoordiging van haar leden is.

Uw bestuursleden zijn allen stuk voor stuk toegewijde (VD)BZ-ers. Ook met onze meerderheid in de OR zijn uw 8 VDBZ-OR-leden wekelijks vol aan de bak. Met hart voor de zaak. Die hun bestuurs- of OR-taken naast hun reguliere (drukke) werk doen. Tegelijkertijd zien we dat de vraag van leden (terecht) toeneemt, en dat zal alleen nog maar meer worden in het licht van nieuwe buitenlandpolitieke veranderingen.

Wat vindt de VDBZ van het klasje nieuwe stijl? Wat vindt de VDBZ van de voorstellen tot aanpassing van het DBVZ-V? Wat vindt de VDBZ van de Rijnstaat, of van de arbeidsomstandigheden op de post? Wat is diplomatie volgens de VDBZ? Hoe vertegenwoordigt de VDBZ de leden eigenlijk? Hoe zorgen we voor het optimaal behartigen van uw belangen? Wat kan de VDBZ voor lokale medewerkers betekenen? Hoe communiceert de VDBZ effectief? Hoe gaan we om met alumni, of gepensioneerde collega’s?

Wij moeten een goed antwoord (blijven) geven op al die vragen. Wij moeten actieve inbreng (blijven) hebben in de gesprekken met de bestuurder. Daarom is uw bestuur op zoek naar leden die willen meedoen en –denken. Niet persé met een vastomlijnde taak, maar wel als ‘projectbestuurslid’.

Ik weet: in tijden waarin we het nog steeds met minder mensen moeten doen is vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend. U vraagt zich ongetwijfeld af: hoeveel tijd gaat dat kosten?
Het antwoord daarop is: zoveel tijd als u heeft. Dat kan bij pieken (te) weinig zijn, en bij vlagen misschien een paar uur per week.

Een voorbeeld: bestuursgenoot Sanne Kaasjager organiseert voor het eind van het jaar samen met secretariaatsmedewerker Julie Kennedy een bijeenkomst voor partners. Zij maakten samen al een eerste inventarisatie over de wensen, grieven en suggesties van partners van BZ-ers. Kost dat veel tijd? Misschien alles bij elkaar opgeteld wel een aantal uren. Maar het levert ook veel op. Partners en BZ-ers die positief reageren dat de VDBZ luistert. En een HDPO die stelt dat wij met deze bijeenkomst in een gat springen dat door bezuinigingen en veranderde omstandigheden is ontstaan.

Nog een voorbeeld: trouwe columnist en BZ-gepensioneerde Hein van der Hoeven heeft een mooi idee voor een bijeenkomst om te leren van kennis van gepensioneerden. Het ontbreekt op dit moment aan (bestuurs-)capaciteit om samen met Hein een goede sessie te organiseren. Voelt u zich geroepen?

Nog een voorbeeld: sinds vorig jaar hebben we helaas geen bestuursleden meer met heel veel ervaring op het gebied van communicatie. Dankzij oud-bestuurslid Ellen van Alkemade hebben we een mooie website. Maar we willen meer dan een website of nieuwsbrieven om onze leden te bevragen en te informeren. Wie kan en wil ons helpen?

Ik kan zo nog wel even doorgaan, en er zijn ongetwijfeld nog een heleboel andere goede, nuttige en relevante onderwerpen waarvan u zegt: daar zou de VDBZ zich voor moeten inzetten.

Uw hulp is hard nodig. Heeft u interesse, tijd en zin om ons te versterken? Stuur dan een berichtje aan vdbz@minbuza.nl of benader een van ons

delphine.pronk@minbuza.nlRoy.Kenkel@minbuza.nlmartens.tessa@minbuza.nlDimitri.Vogelaar@minbuza.nlbert-de.wilde@minbuza.nlsanne.kaasjager@minbuza.nlrd.elema@minbuza.nlf.l.m.vossenaar@minez.nl


Dan maken we samen een mooier (VD)BZ. Want dat begint bij jezelf.

Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel