Actueel Van de Voorzitter: Gewoon bijzonder

Van de Voorzitter: Gewoon bijzonder

Delphine Pronk 14 december 2017

“Mama, kijk eens wat ik heb gemaakt!”, vroeg onze 5-jarige dochter mij laatst. Zie liet me een kleurige tekening van een kerstboom vol met versieringen zien. U moet weten, onze Eline houdt enorm van tekenen en kleuren. Als ze tekent is ze vol fantasie en maakt ze grootse creaties. Maar als ze een kleurplaat inkleurt is ze vol concentratie om vooral binnen de lijntjes te kleuren. Dat leren we onze kinderen – bewust of onbewust: netjes binnen de lijntjes kleuren hoor! En als ze dan uitschiet, wordt ze boos, gefrustreerd en verdrietig. En moet het weer helemaal opnieuw. Ik ben als ouder dus eigenlijk veel blijer als ze iets zelf maakt. Uit eigen fantasie. Want dan is het namelijk altijd goed. En bepaal je zelf welke ‘lijnen’ er zijn.

BZ wordt ook regelmatig gevraagd om netjes binnen de lijnen te kleuren. Omdat het nu eenmaal Rijksbreed zo is afgesproken. Binnenkort starten de onderhandelingen over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren – heel vriendelijk afgekort tot ‘Nora’.

Nora zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Een mooi uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, dreigen we als Buitenlandse Zaken eigen afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het wereldwijde werk kwijt te raken. Dat geldt overigens bij voorbaat al niet voor medewerkers van politie en defensie; zij behouden hun rechtspositie.

De vakbonden zijn alvast gewaarschuwd door onze SG: “Onduidelijk is nog in welke mate de minister van BZ de huidige ruimte zal behouden om de arbeidsvoorwaarden van BZ-ambtenaren vast te stellen in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden zoals de minister van BZK die vast stelt voor alle rijksambtenaren.”

Ik permitteer mij een parallel te trekken naar een ander groot onderwerp waarbij de ruimte voor BZ om eigenheid in te brengen nul is: de Rijnstraat. Misschien moeten we Nora aangrijpen om nu bij voorbaat al te zeggen: wij eisen dat er rekening wordt gehouden met onze bijzondere positie waarbij het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland nu eenmaal iets anders is dan vele andere rijksoverheidstaken.

Ik ben trots op het mobiliserend vermogen van de VDBZ – de recente bijeenkomsten over Partnerbeleid en die over onze pensioenen tonen aan dat onze leden heel goed weten te verwoorden waarom wij als BZ iets bijzonders brengen. De meer dan 150 reacties de we mochten ontvangen op het ‘Ambtenarenpaleisje’ idem. U, waarde leden, vraagt zich collectief af: wie staat er nog voor onze belangen? Hoe blijven ze gewaarborgd? Wie zorgt er voor ons, als wij ons met hart en ziel inzetten voor het Nederlands buitenlands beleid? Met ons hele hebben en houden om de zoveel tijd verkassen voor het Koninkrijk?

Onze oproep aan de bestuurder: verkwansel onze belangen niet. Stuur aan de voorkant. Kleur niet te snel binnen de lijntjes. Maar maak eerst een tekening van onze belangen. Gebruik je fantasie, en de werkelijkheid. En onderhandel daarover. Dan zul je zien dat het resultaat mooier is dan een van te voren bedachte kleurplaat waarbij 1 enkele uitschieter al snel detoneert.

Ik wens u, waarde leden, een prachtige kerst en een mooi, gezond en kleurrijk 2018. Waar ter wereld u ook werkzaam bent, voor de goede zaak. Gewoon, omdat u bijzonder bent.


Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel