Actueel Van de Voorzitter: Weemoed en hoop

Van de Voorzitter: Weemoed en hoop

Delphine Pronk 22 mei 2019


Mijn trouwe lezers weten dat onze kinderen een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn voor mijn columns. Er is altijd wel een vergelijking tussen hun onbevangen vragen, opmerkingen en gedrag en ons mooie vak. Deze keer valt het me even niet mee om ze in te zetten voor de boodschap dat ik over één maand de voorzittershamer van onze geweldige vereniging mag overdragen. Maar misschien toch wel deze link: naarmate het einde van het schooljaar nadert, na toetsen, spreekbeurten, lesmethodes die bijna uit zijn, kijken onze kinderen uit naar de grote vakantie. En tegelijkertijd vinden ze het ook jammer dat ze afscheid moeten nemen van hun leerkrachten, van de oudste kinderen van school, en van dat wat heel vertrouwd is.

Dat omschrijft misschien wel het beste mijn gevoel: na drie jaar voorzitterschap van de VDBZ is het tijd voor een nieuwe voorzitter, en tegelijkertijd maakt dat ook weemoedig. Ik kijk met veel trots terug op drie jaar waarin we ontzettend veel bereikt hebben. Negen zetels in de OR, de grootste meerderheid voor de VDBZ ooit. Een nieuw DBZV, waarin we keihard onderhandeld hebben om erkenning van ons vak, om meer rekening te houden met privéomstandigheden, inclusief partners en kinderen. De servicekostensaga, waarin we allen verenigd de bestuurder tot andere inzichten konden brengen en ons voorstel voor forfaitaire inhouding is overgenomen. Jaren waarin we verhuisd zijn met ons hoofdkwartier, en waar mede dankzij de VDBZ het verplicht optimisme is omgeslagen in erkenning dat het gebouw niet voldoet. Waarin de kanteling van het p-beleid sommige collega’s dreigde te vermorzelen, maar waar we als VDBZ bleven hameren op het belang van een rol van HDPO als eye in the sky, en om collega’s niet aan hun lot over te laten.

Ik kan nog veel meer noemen, maar ik zal wat bewaren voor het moment dat ik op de ALV op 20 juni de hamer mag overdragen. Aan onze onvolprezen collega, met ruime post- en Haagse ervaring: Geoffrey van Leeuwen. Die als geen ander weet hoe belangrijk het is om samen voor onze belangen op te komen. Bij hem is onze VDBZ is uitstekende handen, hij heeft hart voor de zaak, en gaat hard voor de zaak.

Weemoed is de brug tussen vroeger en nu. En tussen nu en de toekomst. Zonder een nostalgische hang naar een verleden wat niet geweest is, en zonder overmoed voor de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat Geoffrey samen met ons allen blijft inzetten op een zorgzaam, inclusief en professioneel (VD)BZ. Op naar een nieuw (school-)jaar!

Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel