Actueel Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Geoffrey van Leeuwen 24 september 2019

Geachte leden,
Het is een plezier mij tot u te richten als nieuwe voorzitter van VDBZ. Ik treed in de voetstappen van illustere voorgangers, niet in de laatste plaats die van Delphine Pronk van wie ik deze zomer de voorzittershamer overnam. Zij heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor de belangen van BZ’ers, overal ter wereld: van het bijstaan van individuele leden, tot het voortouw nemen in de strijd tegen ons mooie maar eigenlijk onwerkbare gebouw, en het vinden van de oplossing voor de servicekosten. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens alle leden spreek als ik mijn dank en waardering uit: Delphine, hulde!


Ik beschouw het als een voorrecht dit werk voort te zetten. Bij BZ werken fantastische mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het mooie vak van de diplomatie.
Ik kies hier bewust het woord vak, omdat VDBZ diplomatie als een echt vak beschouwt: paraat staan overal ter wereld, in verschillende culturen, in verschillende talen. Soms in steden als New York en Rome, soms in een omgeving die in ieder geval op het persoonlijke vlak behoorlijk zwaar kan zijn, zoals op onze compounds in Bagdad of Tripoli. Plekken zonder familie of vrienden in de buurt. We zijn gewend offers te maken, gezinnen de wereld over te slepen, voor lange tijd afscheid te nemen van naaste familie en vrienden. Dit hoort bij het vak. Het werk drukt zijn stempel op het leven en daarom drukt het leven ook een stempel op het werk. Dit verband is onmiskenbaar aanwezig.


Juist daarom ben ik er ook van overtuigd dat BZ’ers uitmunten in bevlogenheid. We beseffen dat we dit doen voor een groter goed: bijdragen aan vrede, veiligheid, stabiliteit en welvaart. We zijn bevlogen over en door wat BZ sterkt maakt en hebben een enorme betrokkenheid. Noem het een familiegevoel.
VDBZ staat voor een zelfbewust ministerie. Een ministerie dat staat voor zijn mensen en voor zijn vak. Dat weet waar het goed in is en erkent waar het beter kan. VDBZ wil een ministerie met een open blik naar de samenleving en Den Haag. Een ministerie dat iedereen gelijke kansen biedt en waarin iedereen zijn bijdrage levert: van de consulair medewerkers van 24/7, de serviceverleners van 3W, tot onze diplomaten in Mali en Peking. Een BZ dat investeert in toegewijde medewerkers die aan de voet worden geworven en tegelijkertijd niet schroomt om de benodigde expertise van buiten te halen. Waar iedereen zich welkom voelt en trots kan zijn op het mooie vak van diplomatie.


Hoewel het rapport van Docters van Leeuwen en de Bestuursraad het belang van dit alles erkennen, ligt de notie van diplomatie als vak onder vuur. Verschillende informele en formele bestuurlijke notities zagen aan de stoelpoten van het vak. Zo circuleerde vlak voor de zomer een notitie rond waarin wordt gesteld dat BZ een organisatie moet worden waar iedereen in en uit vliegt. Een tijdje werken en weer vertrekken. Come, grow and go was het motto. Dit staat haaks op het idee dat uitgebreide ervaring in binnen- en buitenland cruciaal is om het vak van diplomatie te beheersen.
Een ander voorbeeld: de samenstelling van de bestuursraad. Voor toetreding tot het hoogste bestuurlijke orgaan van BZ lijkt postervaring niet langer van zelfsprekend. Zijn we op weg naar een Bestuursraad met overwegend bestuurders zonder buitenland- en postervaring, en een dito nieuwe SG? Zou zo’n samengestelde bestuursraad nog wel goed in staat zijn om op te komen voor diplomatie als vak, en de eigenheid van ons ministerie? Bovendien creëert het afstand tot de werkvloer. Wat zou het doen met een leger als geen van de generaals ooit in het veld was? Een Hoge Raad waar geen juristen werken? Hoe zou de politie reageren als geen enkele corpschef ooit als Blauw op straat stond?


VDBZ gaat hierover graag binnenkort in gesprek met de bestuurder en HDPO. Over de loopbaandienst en diplomatie als vak. Dit najaar zullen we een eerste bijeenkomst organiseren, waar we de Bestuursraad uitnodigen om hun zienswijze op deze vraagstukken te delen met de VDBZ-leden. We kijken uit naar een interessante discussie.
In de tussentijd zal ik mij als voorzitter hard inzetten voor alle BZ’ers, op het departement en op de posten, lokaal en uitgezonden, inclusief de vak-attachés die meer en meer als one team met en voor BZ werken. Voor Nederland, wereldwijd.
Dat kan ik niet zonder uw input. Ik ben er voor u en namens u, dus aarzel niet om contact op te nemen met mijzelf of iemand anders in het bestuur. Wij zullen, samen met onze collega’s in de OR, ons uiterste best voor u doen.

Geoffrey van Leeuwen

Voorzitter, Bestuur

Profiel