Actueel Van de Voorzitter: Rumour has it…

Van de Voorzitter: Rumour has it…

Geoffrey van Leeuwen 30 juni 2020

Het gerucht gaat dat de huisvestingsambtenaren van het Ministerie van BZK met enthousiasme aan het rekenen zijn geslagen met het oog op het ‘nieuwe normaal’ van thuiswerken. Thuiswerken als gevolg van Corona is rijks breed zo’n doorslaand succes dat toekomstige rijksoverheidsgebouwen nog veel minder werkplekken zouden behoeven te bevatten dan pre-Corona. Waar dit doorslaand succes op gebaseerd zou zijn is onduidelijk. Wij als VDBZ vangen heel andere signalen op: ja flexibiliteit van thuiswerken is mooi, en dat moeten we behouden, maar heel veel BZ-medewerkers snakken ernaar om weer naar kantoor te komen, weer in persoon met collega’s te overleggen, een werkplek te hebben anders dan in veel gevallen nu de keukentafel thuis, en niet de dag eindigend uitgeput door de eindeloze video-calls.

Nog minder werkplekken is natuurlijk een mooie verkapte bezuinigingsoperatie. Zoals het concept van 0.5-0.7 werkplekken in de kantoortuin van Rijnstraat 8 dat ook was. De kantoortuin werd ons verkocht als goed voor de samenwerking en interactie, en lekker modern. Niets bleek minder waar, behalve dan dat het waarschijnlijk wel lekker modern was. Het verplicht thuiswerken zal ons ongetwijfeld wederom worden verkocht als lekker modern, met de tijd mee, etc., hoewel het voor de gemiddelde BZ-er geen permanente oplossing kan zijn. Die wil in ieder geval de mogelijkheid van een werkplek op kantoor, gecombineerd met de optie van het flexibele plaats-onafhankelijk werken. VDBZ zal zich daarom sterk verzetten tegen deze structurele bezuinigingsplannen van de kantoortuin-thuiswerk goeroes van BZK. En daarnaast zullen we ons samen met andere bonden inzetten voor een structurele vergoeding voor medewerkers om thuiswerken mogelijk te maken.

In de tussentijd wens ik u allen een mooie en ontspannen zomer toe. In het najaar richten we ons op een groot aantal evenementen, hopelijk weer live op de Rijnstraat met o.a. sessies over diplomatie als vak, een pensioenvoorlichtingsbijeenkomst, en de allereerste F. Springerlezing, met name t.b.v. onze gepensioneerde leden. Ondertussen konden wij de laatste maanden weer veel nieuwe leden verwelkomen, met name veel aanwas van jongere medewerkers. Daar zijn we als bestuur zeer blij mee.

Tot na de zomer.

Geoffrey van Leeuwen

Voorzitter, Bestuur

Profiel