Actueel Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Job van Den Berg 2 augustus 2021

Beste lezer,

De zomer blijft voor BZ-ers altijd een spannende periode: veel mensen verruilen een bekende werkplek voor een nieuw avontuur, vaak in het buitenland of juist terug naar Den Haag, met of juist zonder partner, gezin, huisdieren en de hele rataplan. Ook voor mij bleek het een extra spannende zomer: na een jaar pendelen tussen Brussel en Den Haag, komt mijn gezin (Karen, ook werkzaam bij BZ en drie dochters) eindelijk ook over naar Den Haag waar ik een jaar geleden na 9 jaar buitenland terugkeerde op de Rijnstraat. We gaan na de zomer dus weer als herenigd gezin verder in het Haagse. En daarnaast – ook spannend een hele eer - werd ik in juni tijdens de AV benoemd tot voorzitter VDBZ.

Allereerst wil ik Geoffrey danken voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren om de VDBZ een relevante partner te laten blijven voor ons ministerie, ook in coronatijd: als aanspreekpunt voor de talloze uitdagingen die wij als medewerkers van BZ elke keer weer tegenkomen in onze organisatie en als sparringspartner voor de bestuursraad om de belangen van onze medewerkers en hun partners – in Den Haag en op de posten - nog beter te vertegenwoordigen. Ik zal mijn best doen zijn werk en dat van zijn voorgangers voort te zetten: big shoes to fill! Daarnaast grote dank aan vertrekkende bestuursleden Lotte Hajema, Adriaan Beenen en Marc van der Linden. Zonder hun inzet in de afgelopen jaren had de VDBZ niet kunnen functioneren.

Er staat nogal wat op het spel voor BZ en de medewerkers: zo heeft de VDBZ zich de afgelopen maanden met hart voor de zaak ingezet om de continu veranderende ontwikkelingen op gebied van arbeidsvoorwaarden, in samenspraak met de bonden, HDPO en de SG in goede banen te leiden. Lees daarover meer hieronder. Daarnaast is de discussie over de aanpassingen van ons personeelsbeleid nog niet afgerond: op het onderdeel doorstroom zijn afspraken gemaakt, maar de discussies op instroom, ‘wisselstroom’ (uitwisselingen) en uitstroom volgen na de zomer. De VDBZ blijft inzetten op een proces waarbij transparantie, een veilige werkomgeving, diversiteit, de juiste mens op de juiste plek, eigen verantwoordelijkheid en een zorgplicht vanuit de werkgever belangrijk blijven. Ook hierover lees hieronder meer. Daarnaast zorgt de aanhoudende COVID19 pandemie voor uitdagingen op de Rijnstraat, op de posten maar zeker ook voor onze thuiswerksituatie. De discussie hierover is in volle gang: de VDBZ houdt ook op dit dossier een stevige vinger aan de pols en vraagt BZ het uiterste te doen om goed voor zijn medewerkers te zorgen. Ten slotte speelt er al geruime tijd de discussie rond beleid ten aanzien van partners van uitgezonden medewerkers. Na veel plannen, studies en vergelijkend onderzoek van de kant van de bestuurder dringt de VDBZ er op aan om nu zo snel mogelijk met duidelijke regels te komen die meegaan met de tijd en die partners van uitgezonden medewerkers de houvast geven die ze verdienen. Duidelijkheid, daar gaat het om!

Kortom deze – en nog vele andere uitdagingen – houden het VDBZ bestuur ook na de zomervakantie ruimschoots van de straat. Een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en een bestuur dat altijd op zoek is naar nieuwe bevlogen bestuursleden om bij te dragen aan de goede zaak, dus: meld je aan! We kunnen dit werk overigens alleen doen als jullie, de leden van de VDBZ – je gedachten, je zorgen en overpeinzingen met ons delen. Schroom daarom niet om ook in het komende spannende jaar weer een beroep op ons te doen: we staan graag voor jullie klaar! 

Hartelijk, 

Job van den Berg

Voorzitter


Job van Den Berg

Voorzitter, Bestuur

Profiel