Actueel Van de Voorzitter: Rexit!

Van de Voorzitter: Rexit!

Delphine Pronk 12 december 2018

“Waarom willen de Engelsen eigenlijk niet meer bij Europa horen mama?”, zo vroeg onze Jan Piet van 10 mij laatst. Natuurlijk ging ik ‘m niet meteen corrigeren en nuanceren door te zeggen dat het gaat om het Verenigd Koninkrijk, en dat ze nog steeds bij Europa horen maar geen lid meer willen zijn van de Europese Unie. Wat ik hem wel vertelde? “Eerlijk gezegd snap ik dat ook niet goed. Ze vinden dat ze zelf meer te zeggen moeten hebben over hun land. En ze denken dat ze dat dan beter kunnen als ze niet meer bij de Europese Unie horen.” Jan Piet begrijpt wel dat mensen graag zelf willen meepraten over dingen die ze belangrijk vinden. Maar hij begrijpt ook dat je nooit in je eentje kan beslissen over dingen die ook voor andere mensen belangrijk zijn. Kortom: samenwerken is beter dan in eenzaamheid werken. Wat dan wel helpt is weten welk doel je wil bereiken.

Ons doel als BZ: de wereld met diplomatieke inspanningen een beetje beter en mooier maken. Daarvoor moeten we samenwerken. En: samen werken. Samen sta je sterk. Wat hebben we daarvoor nodig? Geloofwaardig zijn. Een betere wereld begint bij een beter BZ. Vooral in Den Haag. Ik schreef vorig jaar een rijtje met 17 grieven. Ik schrijf ze hier nog een keer op, en zet dan de situatie van 2017 af tegen de situatie 2018, nu.

1. 2017: Nederland kampioen watermanagement? Ik wil het niet meer horen zolang we met natte voeten naar binnen moeten omdat het heeft geregend.
2018: ondanks dure verbouwing van de onderdoorgang zijn er nog steeds plassen die maar langzaam opdrogen bij de ingang.

2. 2017: Nederland fietsland? Ik wil het niet meer horen zolang we onze fiets niet fatsoenlijk kunnen stallen met 1100 plekken voor 6000 ambtenaren.
2018: Nog steeds is er niet genoeg plek.

3. 2017: Nederland veilig? Ik wil het niet meer horen zolang je zonder controle de fietskelder binnen kan lopen, struikelend over schots en scheef geparkeerde fietsen.
2018: er zijn nu met veel nieuwe wegwijzers en beplakte vloeren meer ordelijke vakken. Maar op de dinsdag en donderdag is de drang tot burgerlijke ongehoorzaamheid groot, want: zie 2.

4. 2017: Nederland logistiek? Ik wil het niet meer horen zolang het ’s ochtends dringen is voor de trage draaideuren om uberhaupt binnen te komen en je dan ook nog eens eindeloos moet wachten op not-so-smart liften.
2018: Zie 2017…

5. 2017: Nederland digitaal vaardig? Ik wil het niet meer horen zolang we niet papierloos werken en iedereen in de rij staat voor kapotte en schaarse printers.
2018: zie 2017…

6. 2017: Nederland inclusief? Ik wil het niet meer horen zolang er nog heel veel collega’s niet bij ons kunnen intrekken.
2018: Ik tik dit stukje op een werkplek in Terminal Zuid. Maar helaas niet groot genoeg voor alle R8 collega’s om bij in te trekken. En andersom: idem.

7. 2017: Nederland connected? Ik wil het niet meer horen zolang er collega’s zijn die uit ellende maar niet meer video-vergaderen met onze posten omdat de apparatuur niet werkt en we niet met meer dan 2 deelnemers kunnen VC-en.
2018: deels opgelost. Hoewel ik nog te vaak een ICT-collega bij een VC moet roepen omdat de verbinding niet werkt. En laatst liep er een wildvreemde externe video-beller door het scherm!

8. 2017: Nederlandse diplomatie vooraanstaand? Ik wil het niet meer horen zolang er collega’s moeten uitwijken naar bevriende ambassades omdat er geen fysieke en virtuele vergaderzalen beschikbaar zijn op de R8.
2018: ik wijk steeds vaker uit naar EZK of VNO NCW om te vergaderen. Deels inhoudelijk ook nuttig, maar ook veel prettiger, beschikbaarder en lichter.

9. 2017: Nederland vooraanstaand in SRGR? Ik wil het niet meer horen zolang de WC’s té smerig zijn omdat ze niet vaak genoeg worden schoongemaakt.
2018: ik weet inmiddels onder welke tijdsdruk de schoonmakers moeten werken. Aan hun inzet zal het niet liggen.

10. 2017: Nederland handhaver wet- en regelgeving? Ik wil het niet meer horen zolang we niet voldoen aan de wet die stelt dat we blinden en slechtzienden in ons publieke gebouw moeten helpen via onder meer een lift met stem en braille.
2018: in 1 van de 5 beuken is een spraaklift….

11. 2017: Nederland kleurrijk? Ik wil het niet meer horen zolang zwart en grijs overheersen omdat de architect het nodig vond om een anti-kleurstatement te maken.
2018: een paar zwarte muren zijn witgeverfd.

12. 2017: Nederland goed in ruimtelijke ordening? Ik wil het niet meer horen zolang de norm is dat er een half bureau per collega is, en zolang sommige collega’s wel permanent 1 werkplek bezetten.
2018: er zijn nog steeds niet genoeg werkplekken voor iedereen.

13. 2017: Nederland gezond? Ik wil het niet meer horen zolang je slechts een ARBO-gezonde werkplek krijgt als je je ziek meldt.
2018: ik weet niet of u wel eens zo’n flexplek aantreft met niet werkende schermen of kapotte kabels, en een stoel die niet meer omhoog of omlaag wil? Schiet een SSP-call in! Gelukkig mag je tegen de geluidsoverlast 100 Euro declareren voor een noise canceling koptelefoon. Dit is toch de wereld op z’n kop!

14. 2017: Nederland recycle-land? Ik wil het niet meer horen zolang er té weinig en onduidelijke prullenbakken zijn. Begin je braaf met gft-afval in de te kleine bak te gooien, dan zie je aan het eind van de dag daar bovenop gesmeten plastics en koffiebekers.
2018: nostalgie! In Terminal Zuid staan onze oude prullenbakken met duidelijke aanwijzingen!

15. 2017: Nederland gastvrij? Ik wil het niet meer horen zolang onze VIPs worden ontvangen met een lunch in een vergaderzaal waar het kleed over de tafelstekkerdozen is gedrapeerd, zonder bloemen of enige decoratie op tafel maar met niet-werkende VC-set aan het hoofd van de dis.
2018: volgens mij ontvangt niemand meer hoge delegaties voor de lunch op de R8… Wel had ik laatst een delegatie uit Azië die over smart cities kwam praten en die toen in ons smarte gebouw vast kwam te zitten in de sluis…

16. 2017: Nederland kampioen communicatie? Ik wil het niet meer horen zolang die memoborden vol suggesties voor verbetering er sinds half juli verlaten bij staan. En zolang de Bestuurder geen reactie geeft op ons schrikbarend gedaalde werkplezier.
2018: zijn we het klagen moe? Omdat we denken dat het niet meer helpt? Als ik luister naar collega’s, al dan niet via de vele VDBZ-luistersessies die we organiseren, hoor ik nog wel degelijk klachten. Maar ook een gelatenheid.

17. 2017: Nederland veeteeltland? Ja: dat zie ik wel. Lees deze column over ‘intensieve menshouderij’: Anonimiteit als Identiteit.
2018: intussen is er allerlei onderzoek gedaan naar de productiviteitsdaling van de flexwerkplek. I rest my case.

Het is omdat er zo weinig voortgang is, dat uw VDBZ met een gedurfde stelling 2019 in gaat: Rexit! Weg uit de Rijnstraat! Laten we inzetten op een eigen gebouw dat recht doet aan onze inzet om wereldwijd thuis te zijn. Dat begint op het hoofdkantoor. Waarover we samen beslissen en waarover we als organisatie zeggenschap hebben. Zo denk ik dat de Britten beter af zijn binnen de EU, waarover we samen beslissen met als doel een stabiele, veilige en welvarende Unie. En ik denk dat we als BZ beter af zijn buiten de Rijnstraat. In een eigen Rijksgebouw. Opdat wij kunnen werken aan een stabiele, veilige en welvarende wereld.

Ik wens u en de uwen vanaf deze plek mooie kerstdagen toe, en ik wens ons allen een gezond, productief en saamhorig 2019!


Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel