Actueel Van de Voorzitter: Stemmers hier, stemmers daar, de VDBZ wint 12 zetels dit jaar!

Van de Voorzitter: Stemmers hier, stemmers daar, de VDBZ wint 12 zetels dit jaar!

Geoffrey van Leeuwen 25 maart 2021

Beste leden,

Dank voor jullie steun! Met 12 van de 17 zetels in de OR voor de VDBZ fractie mogen we meer dan tevreden zijn. Ik wil dan ook Hester Jonkman, Arne Muis, Malika Boueid, Cas van der Horst, Nadji Bilik, Tessa Martens, Harry Bavelaar, Esther van Damme, Jessica Moentadj-Caljouw, Agnes Koppelman, Jolijn Eikeboom en Anna van Zoest feliciteren met hun zetels! 

Veel dank gaat ook uit naar de lijstduwers en campagnevoerders en die onvermoeibaar met verkiezingsprogramma’s, memes, berichtjes en zelfs een lied onze kiezers hebben bereikt. Daarnaast veel dank aan campagneleiders Hester Jonkman, Arne Muis en Kees Cath.  

De 2/3 meerderheid geeft ons een sterk mandaat om de aankomende jaren te werken aan de toekomst van BZ. Want of het nu gaat over de afschaffing van de P-schouw in huidige vorm, één representatieve locatie voor heel BZ, een modern partnerbeleid of meer menselijk contact en maatwerk, er is werk aan de winkel!  

En er is nog meer goed nieuws: het bestuur draagt graag Job van den Berg – huidige plv. Dir DIE – voor als nieuwe voorzitter van de VDBZ vanaf deze zomer. Hij heeft een ruime ervaring op het departement en op de posten met plaatsing in onder meer Washington, Beijing en Brussel. Daarnaast kent hij als oud-voorzitter van de OR als geen ander de problemen waar BZ’ers tegenaan lopen en hoe je deze oplost. Ik heb er alle vertrouwen in dat Job het voorzitterschap met verve gaat vervullen. Hij zal formeel worden voorgedragen op de ALV van juni, als we mogen dromen wellicht een fysieke ALV….?  

Wij gaan ondertussen verder aan de slag, voor u, voor een beter BZ.

Geoffrey van Leeuwen


Geoffrey van Leeuwen

Voorzitter, Bestuur

Profiel