Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: DBZV: de onderhandelingen gaan van start

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: DBZV: de onderhandelingen gaan van start

Bert de Wilde 10 oktober 2017

In de komende weken starten de onderhandelingen over de herziening van het DBZV. In het regeerakkoord is opgenomen dat er jaarlijks structureel 40 miljoen extra beschikbaar komt voor het postennet. Hieruit spreekt waardering voor ons werk. Het is positief dat onder dit gesternte de onderhandelingen beginnen.

Op basis van de reacties van de leden hebben we onze inzet vastgelegd en hebben de leden van de WGAV van het bestuur het mandaat gekregen om namens de VDBZ de onderhandelingen te voeren. Via deze nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken. Als er naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen zijn, ontvangen we die graag. We willen iedereen danken voor de reeds ontvangen reacties in het afgelopen jaar, waaronder ook van de Raad van Advies van de VDBZ. De VDBZ voert deze gesprekken niet alleen, ook met de FNV en het CMHF zullen we gezamenlijk optrekken.

Voor de VDBZ staat de modernisering voorop. De VDBZ gaat de onderhandelingen open in en wil komen tot een akkoord waarmee een daadwerkelijke modernisering wordt bereikt en waar onze leden zich in herkennen. We willen dat modernisering geen zaak van de lange adem wordt. De VDBZ zou daarom ook graag zien dat een voorstel voor tegemoetkoming kinderopvang niet onderhandelbaar is, maar dat er nu al een helder voorstel komt. Wat de VDBZ betreft zou er nu al een regeling voor kinderopvang voor (alleenstaande) of werkende ouders kunnen liggen. Dergelijke stappen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de diversiteitsdoelstellingen van het ministerie zouden geen onderhandelbaar punt in het DBZV moeten zijn.

Bert de Wilde

Voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel