Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Voorstellen herziening DBZV

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Voorstellen herziening DBZV

Bert de Wilde 12 september 2017

Op 19 juli heeft HDPO de voorstellen voor herziening van het DBZV aan de bonden toegestuurd.
De VDBZ zit hier uiteraard bovenop, voor uw belang.
Veel leden hebben hun mening gegeven over de voorgenomen herziening. Dit leidde al 2 jaar geleden tot een significante aanpassing op vergoeding voor onderwijs.

Nu is het moment dat we als VDBZ de onderhandelingen ingaan op de aangepaste voorstellen voor de herziening van het DBZV.

We zijn positief over het feit dat wordt gedacht aan meer flexibiliteit, die aansluit bij de individuele wensen van medewerkers.

Onze inzet voor nu is:
1) Dat we duidelijker willen weten waarom de voorliggende voorstellen nu precies ‘modern’ zijn;
2) Dat we vinden dat het voorstel veel te sterke herverdelingsgevolgen heeft,
3) Dat we moeite hebben met het vigerende huurbeleid waar het DBZV dan weer een afgeleide van is (oa. servicekosten).
4) Dat de ter beschikking gestelde middelen voor het DBZV ver achterblijven bij de beoogde doelstelling van de herziening.

Voor de VDBZ staat voorop dat het Nederlandse postennet effectief is. Het is de enige infrastructuur van Nederland in het buitenland en de enige infrastructuur die Nederland effectief kan inzetten om uitvoering te geven aan grensoverschrijdende beleidsterreinen. Een infrastructuur die gebaseerd is op kundig en ervaren mensenwerk in combinatie met de juiste technologie. In een woelige wereld is een extra investering in deze infrastructuur noodzakelijk. Omdat diplomatie mensenwerk is, doet de modernisering van het DBZV ertoe.

In de komende weken zal het bestuur, voorbereid door de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden een VDBZ-standpunt formuleren waarmee we de onderhandelingen ingaan. Dat zal in oktober zijn. Dan is het afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen hoe snel het zal gaan. In deze nieuwsbrief zullen we de VDBZ-leden op de hoogte houden. Interactie met leden is daarbij van belang om ons scherp te houden en om tot een resultaat te komen waar leden zich in herkennen.

Meld uw vragen en suggesties aan het bestuur, al dan niet via

vdbz@minbuza.nlBert de Wilde

Voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel