Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: 2017 en 2018

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: 2017 en 2018

Bert de Wilde 20 december 2017

In 2017 heeft de WGAV veel aandacht besteedt aan de herziening van het DBZV. Er zijn veel reacties gekomen en nu wordt er onderhandeld met de werkgever. Wat de VDBZ betreft komt er een modernisering die voorziet in arbeidsvoorwaarden die passen bij de Nederlandse tweeverdienersmaatschappij en die een bijdrage kunnen bieden aan de diversiteitsdoelstellingen van BZ. De VDBZ is er echter tegenstander van dat de rekening eenzijdig bij alleenstaanden wordt neergelegd en dat bezuinigd wordt op het primaire werk van BZ als netwerkorganisatie. Ook verzet de VDBZ zich tegen de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden aan wat in Nederland gangbaar is. We komen nader op de onderhandelingen bij onze leden terug.

Wat in Nederland gangbaar is, wordt steeds vaker uitgangspunt bij het beleid waar wij als uitgezonden ambtenaren mee te maken krijgen. Dat geldt ook voor het huurbeleid. Wat de VDBZ betreft komt er in 2018 een evaluatie van het huurbeleid en wordt de regelgeving niet op dit beleid geënt. Een verhuizing van Maputo naar Utrecht is niet hetzelfde als van Apeldoorn naar Heerlen.

2018 is ook het jaar dat de VDBZ zich met volle aandacht zal moeten richten op de normalisatie rechtspositie rijksambtenaren. De voorzitter schreef er ook over. Wat de WGAV betreft wordt de discussie hierover niet in de schemering gevoerd om ons in 2020 bij daglicht te verassen. Er is duidelijke communicatie nodig van de departementsleiding over wat dit voor BZ gaat betekenen en wat de inzet is in het interdepartementale krachtenveld. Wat ons betreft is dat nog onvoldoende het geval.

2018 is ook het jaar dat Ronald Goldberg de WGAV gaat verlaten voor een mooie plaatsing in Midden-Amerika. Ronald heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de arbeidsvoorwaarden van alle collega’s, lokaal en op de posten. Of het nu gaat om internationaal onderwijs of om een vrije dag in Marokko, Ronald zet zich er voor in. De VDBZ kan niet bestaan zonder leden die zich inzetten voor de arbeidsvoorwaarden en daarom past in deze nieuwsbrief een woord van dank voor de jarenlange inzet. Tegelijkertijd is hiermee een plek vrijgekomen in de VDBZ team in het technisch en georganiseerd overleg en de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Geïnteresseerden kunnen zich melden om in januari meteen aan de slag te gaan!

Bert de Wilde

Voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel