Actueel Bert de Wilde: Afscheid van de WGAV

Bert de Wilde: Afscheid van de WGAV

Bert de Wilde 22 mei 2018

Na vier jaar neem ik afscheid van de werkgroep arbeidsvoorwaarden van de VDBZ. In die vier jaar heb ik veel langs zien komen. De herziening van het DBZV, het huisvestingsbeleid, lokaal personeel en loonsystematiek, problemen met de belastingdienst en vele andere kwesties.

Als BZ-organisatie zijn we best in staat intern oplossingen te vinden voor problemen waar we bij uitzending mee te maken krijgen. We weten elkaar te vinden als het moet en kunnen bezwaar aantekenen als het niet anders kan. We moeten binnen BZ steeds aandacht geven aan interne communicatie. Of het nu gaat over de dienstwoning en de daarbij horende rechten, over ronderegels of de werking van markersystematiek voor de arbeidsvoorwaarden van lokaal aangenomen collega’s. Met duidelijke communicatie over bestaande (regelgevende) kaders is iedereen geholpen.

Met organisaties buiten BZ zijn we minder goed in staat oplossingen te vinden voor zaken die verband houden met plaatsing in het buitenland. De basisregistratie personen bijvoorbeeld, blijft knelpunten opleveren. Bijvoorbeeld als je partner een bedrijf heeft en in het KvK-register staat. De belastingdienst is onduidelijk over de regels die gelden, bijvoorbeeld indien een kind thuisblijft en ouders wel op de post zitten.

Voor BZ wordt de normalisatie rechtspositie de komende jaren een grote uitdaging. Het gaat erom de specifieke regelingen voor ambtenaren in het buitenland overeind te houden. Maar de problematiek waar zij mee te maken hebben is in Den Haag onbekend en de mate waarin we met organisaties buiten BZ oplossingen weten te vinden die met uitzending te maken hebben is beperkt. De VDBZ en de werkgroep arbeidsvoorwaarden heeft een belangrijke taak om elkaar scherp te houden en duidelijk te waken over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die werkbaar zijn en praktisch.
Te vaak heb ik in de afgelopen jaren de discussie zien gaan over zogenaamde ‘goudgerande’ arbeidsvoorwaarden. Deze discussie kunnen we beëindigen, want dat is al lang niet meer aan de orde. Het gaat er om de zaken werkbaar te houden, een bankpas op de post te kunnen ontvangen bijvoorbeeld, of betrouwbare medicijnen, schoon drinkwateraanvoer of schone lucht, om de positie van de partner of kosten voor huisvesting die we in Nederland niet kennen, over de vraag of je tijdens verlof per se naar Nederland moet vliegen, of je een lokale vlucht mag boeken. Dat de discussie steeds weer gevoerd wordt over de kosten, maakt de discussies ook steeds moeilijker en taaier, want de bodem is bereikt.

Wat enerzijds door de organisatie als kostenbesparing wordt opgevoerd wordt elders binnen de organisatie als extra werklast en extra kosten ervaren. Veel beter zou het zijn om een stap terug te zetten en de blik te richten op de vraag hoe we zaken als organisatie beter zouden kunnen regelen, effectiever en efficiënter. Te vaak zitten regel en rekenmachine in de weg.

Ik wil mijn laatste column eindigen met een paar woorden van dank aan collega’s in de WGAV, Jurriën van der Horst, Ronald Goldberg, Diana Herbrink, Miguel Braet, de collega’s in het georganiseerd en technisch overleg voor de samenwerking en de wil in gezamenlijkheid oplossingen te vinden voor concrete problemen. De bestuursleden, Delphine Pronk, Fred Duijn en hun voorgangers in het bijzonder, waarmee ik samen heb mogen werken. En uiteraard voor de leden die ik in de afgelopen jaren in soms heb kunnen helpen en soms ook niet. De komende jaren staat er voor de VDBZ veel op het spel, ik ben daarom blij dat Christophe Kamp met het team binnen de VDBZ het goede werk voort zullen zetten. Ik wens Christophe alle succes toe!


Bert de Wilde

Voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel