Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Herziening DBZV

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Herziening DBZV

Christophe Kamp 22 november 2018

Tijdens het GO op 19 november heeft VDBZ ingestemd met de herziening van het nieuwe stelsel buitenlandvergoedingen. In dit stelsel zijn de uitkomsten van het onderhandelingsakkoord modernisering DBZV 2007, overeengekomen op 30 mei 2018 inhoudelijk één op één overgenomen.
Tijdens deze onderhandelingen in 2017 en 2018 heeft VDBZ zich met hart en ziel (en hoofd!) ingezet voor brede belangen van de collega’s (oud en jong) en hun partners. Er zijn veel voorbeelden te noemen en daar is voor de afgelopen zomer door de toenmalig voorzitter van werkgroep Bert de Wilde die deze onderhandelingen samen met andere collega’s namens de VDBZ heeft gevoerd ook over gecommuniceerd.
Zo is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er voor alleenstaande ouders een regeling getroffen is voor kinderopvang; en zijn dankzij de VDBZ de administratieve voorwaarden weggenomen.
Ook is er voor partners meer ruimte gekomen voor de eigen professionele ontwikkeling en zijn daaraan dankzij de VDBZ geen voorwaarden meer aan verbonden.
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Naar verwachting treedt het DBZV in voorjaar 2019 in werking.

Christophe Kamp

voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel