Actueel Van de werkgroep Personeelsbeleid: Baas eigen loopbaan of verpulverd onder de kantelende driehoek, too soon to say.

Van de werkgroep Personeelsbeleid: Baas eigen loopbaan of verpulverd onder de kantelende driehoek, too soon to say.

Dimitri Vogelaar 12 september 2017

Its too soon to say, dat zou Zhou Enlai hebben geantwoord toen hem gevraagd werd naar gevolgen van de Franse revolutie. Natuurlijk zijn er weer spelbrekers die menen te moeten wijzen op mogelijkheid dat hij refereerde naar het studentenprotest in het Parijs van 1968, maar die missen volgens mij the point (‘echt gebeurd is geen excuus').


Maar too soon to say dus. Ik moest hieraan denken, zou Dominee Gremdaat zeggen, toen ik resultaten van onze enquête over het nieuwe P-beleid probeerde te interpreteren. We hebben medio juni een enquête verstuurd waarin we aan collega’s vragen hoe zij het nieuwe P-beleid ervaren. We hebben daarin bewust niet alleen naar ervaringen in de ronde gevraagd maar de doelstellingen zoals die aan het begin van het traject door HDPO zijn geformuleerd voorgelegd. De enquête is vervolgens in het Engels en Nederlands naar alle BZ-medewerkers verstuurd. Een kleine 370 collega’s heeft gereageerd. Bij deze nieuwsbrief gaat een kort overzicht van de resultaten maar hier alvast een snelle greep:


  •  Ruim 40% geeft aan nu meer regie te kunnen voeren over eigen loopbaan, een kwart ziet geen verschil en 35% is het daar niet mee eens.
  •  64% van de ondervraagde geeft aan terecht te kunnen bij leidinggevende voor advies, feedback of ondersteuning.
  •  Slechts 18% van de respondenten voor begeleiding altijd bij HDPO terecht te kunnen.
  •  Bijna 60% van de leidinggevende die enquête hebben ingevuld onderschrijven stelling dat ze thans meer mogelijkheden hebben om te sturen op resultaat.
  •  Daarentegen geeft slechts 30% van deze populatie aan het team naar eigen inzicht te kunnen samenstellen.
  •  Tenslotte geeft ruim 60% van de leidinggevende aan in staat te zijn om, naast sturing op inhoud ook voor andere zaken tijd te kunnen maken.


Naast de reactie op een aantal stellingen werd ook ruimte geboden van commentaar. Daarbij vielen een aantal dingen op.

1. Begeleiding c.q. duidelijke advisering door HDPO blijft aandachtspunt.

2. Het is in de nieuwe constellatie belangrijk oog te hebben voor diversiteit (ook leeftijd, ervaring, persoonlijkheid), medewerkers hebben het over het ‘spiegelen’ van leidinggevende bij sollicitaties.

3. Overbelasting van leidinggevende dreigt, beschikken niet altijd de benodigde tijd en/of de benodigde managementinformatie.

4. In nieuwe systeem wellicht van belang om een Klokkenluidersregeling in te voeren opdat eventuele misstanden tijdig worden gesignaleerd.


Wij gaan als VDBZ op basis van deze bevindingen natuurlijk het gesprek met HDPO aan en zullen onze fractie in de OR blijven voeden. Ook met de soms schrijnende en soms hilarische comments waarvan ik u deze niet wil onthouden:


“I have been with the foreign Ministry for over 30 years and I'd like to respectfully suggest not to change the rules for our H.R. policy (and indeed a lot of other policies) every year. The current system is not necessarily better or worse than the previous one, but it would make a lot of people very happy to leave this (and a number of other policies) in place for say five years or so. From what I hear around me, people are fed up with all the innovations the Ministry is producing at an ever increasing speed worthy of a better cause.”


Blijf ons a.u.b. ook voeden met uw ervaringen! The only thing to do with good advice is pass it on, it is never any use to oneself.

Dimitri Vogelaar

Voorzitter werkgroep Personeelsbeleid, Bestuur

Profiel