Actueel Van de werkgroep Personeelsbeleid: Fact based HR-beleid?

Van de werkgroep Personeelsbeleid: Fact based HR-beleid?

Dimitri Vogelaar 22 mei 2018

Een eerdere column hier op deze plek over de P-schouw leidde tot veel reacties. Uit de vragen die gesteld werden bleek de discrepantie tussen theorie en praktijk soms groot. Vooral vanuit de posten komen signalen dat kosten soms nog steeds groter zijn dan de baten.

De centrale vraag in die column - is de P-schouw nu wel of niet een beoordelingsinstrument - bleef ook tijdens een speciaal aan de P-schouw gewijde VDBZ-inloopsessie op 17 mei jl. onbeantwoord.
HDPO gaf opnieuw aan dat de schouw geen beoordelingsinstrument dient te zijn, maar een manier om het management inzage te geven in hoeverre een team beschikt over de benodigde capaciteiten. Op basis daarvan worden de Strategische Personeelsplanning per post/directie opgesteld en vervolgens de meerjarige personeelsplanning. Dit conform de opdracht van toenmalig minister rijksdienst Stef Blok.
Tijdens de vragenronde bleek de werkelijkheid opnieuw weerbarstig.

Collega’s ervaren de ‘terugkoppelingstekst’ als een aanvullende beoordeling; eentje met zo mogelijk meer gewicht. We kwamen te spreken over bevorderingen, naar verluidt schommelt het percentage van bevorderingen zonder overeenkomstige P-schouw score rond de 18%. HDPO gaf desgevraagd aan dit percentage hoog te vinden maar als het geen beoordelingsinstrument betreft zou je het ook als laag kunnen beoordelen.

Tijdens de sessie kwam ook de door de leidinggevende te hanteren normaalverdeling – volgens HDPO geen keurslijf, maar dat wordt niet altijd zo ervaren - aan de orde. Nog afgezien van de vraag of de normaalverdeling op de P-schouw van toepassing is (hebben we niet gewoon veel goede mensen?) kun je ook nog afvragen of we wel meten wat we willen meten en of dat overal op dezelfde manier geschied.

Kortom, de discrepantie tussen droom en daad is soms groot. Wat mij daarbij opviel is dat het soms aan feedbackmechanismen lijkt te ontbreken. Wij zullen als VDBZ HDPO dan ook blijven voeden met uw input. Ik zou niet zo ver willen gaan als kunstenaar en cabaretier Wim Schippers: “Een kaartje beste treinconducteur? Ik wil eerst wel eens zien of we aankomen”, maar facts on the ground do matter.


Fotoalbum

alt IMG_0055.jpg bekijk foto alt IMG_0057.jpg bekijk foto alt IMG_0058.jpg bekijk foto alt IMG_0059.jpg bekijk foto alt IMG_0060.jpg bekijk foto alt IMG_0062.jpg bekijk foto

Dimitri Vogelaar

Voorzitter werkgroep Personeelsbeleid, Bestuur

Profiel