Actueel Van de werkgroep personeelsbeleid: Ga lekker zelf van je eigen kracht uit.

Van de werkgroep personeelsbeleid: Ga lekker zelf van je eigen kracht uit.

Dimitri Vogelaar 17 april 2019

In recente sessie met bewindspersonen werd nut noodzaak van detacheringen en samenwerking binnen het Rijk op HR-gebied besproken. Dit mondde uit in een notitie die ons wil verwelkomen, zien groeien en vertrekken, maar dan in het Engels. Dat klinkt ook beter, op tasjes van Schiphol staat ook niet kijk, koop en vlieg.

In de notitie wordt o.a. voorgesteld detacheringen bij andere ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties voorwaarden te laten worden om door te groeien binnen BZ. Wat we buiten de organisatie leren nemen we mee terug en het dient, als ik de informele terugkoppelingen mag geloven, tevens als een reality check. Want binnen het huidige systeem worden we beschermd opgevoed, toch?

Een eerdere nota ging men nog een stapje verder. Kunnen we het P-beleid niet helemaal gelijkschakelen met rijksoverheid? Het besluit om rekrutering voor het klasje te integreren in bredere rijkstraineeship wordt als ik berichtgeving mag geloven niet alleen uit efficiency overwegingen gemaakt maar heeft ook intrinsieke waarde: “Met de samenwerking tussen de twee traineeprogramma’s is het voor de sollicitanten mogelijk om met het invullen van één dossier te solliciteren voor twee traineeships.” Is het klasje dan nu traineeship? En moeten we nu ADB en CTF ook samenvoegen? Want op dit gelijke speelveld zouden wij BZ-ers vervolgens ‘van eigen kracht moeten uitgaan’, want ‘waar zijn we bang voor?’’. Daar is veel over te zeggen, bijvoorbeeld dat veel BZ-ers niet wars zijn van gezonde concurrentie maar wel van het verplaatsen van doelpalen tijdens de wedstrijd.

Maar gelukkig is een algehele gelijkschakeling (ik besef dat het een beladen term is maar hij dekt de lading) nu niet aan de orde. We houden vast aan de notitie van diplomatie als vak. We blijven werven aan de voet en om de kandidaten daarna op te leiden. Tegelijkertijd gaan we detacheringen en zijinstroom bevorderen. Dit kan voor de juiste mix zorgen maar ik denk dat deze koers ook het risico met zich meebrengt dat we uiteindelijk opgescheept worden met het slechtste van twee werelden. Want het maakt het P-beleid niet alleen enorm ingewikkeld, vraag een willekeurige medewerker hoe ze nu inzicht in hun loopbaanmogelijkheden verkrijgen of een middenmanager naar ervaringen met rekruteren. Het zorgt naast onduidelijkheid ook voor willekeur. Kaders die medewerkers duidelijkheid moeten verschaffen over doorstroom, geschiktheid of overplaatsbaarheid worden soms willekeurig en/of slordig toegepast (computer says no). HDPO geeft vervolgens geen thuis want geen capaciteit, alles is immers in de lijn belegd. Dit draagt niet bij aan een veilige werkomgeving, alle lapmiddelen ten spijt.

Een veilige werkomgeving vergt een transparante strategische personeelsplanning, ondersteund door een HR-organisatie die het overzicht heeft en verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dat is waar de VDBZ voor staat. The grass isn’t always greener on the other side, of vrij naar Piet Paaltjes: De mooiste meisjes - of jongens zo u wilt - lopen niet altijd aan de andere kant van de gracht.

Dimitri Vogelaar

Voorzitter werkgroep Personeelsbeleid, Bestuur

Profiel