Actueel Van de werkgroep personeelsbeleid

Van de werkgroep personeelsbeleid

Rogier van der Pluijm 2 augustus 2021

Beste leden,

In de nieuwsflits van 16 juli jl. informeerden wij jullie al over de uitkomsten van de gesprekken die wij en de OR afgelopen maanden voerden met de Bestuurder over de voorstellen op doorstroom van de ‘Werkgroep Vervullen Vacatures’. Inmiddels is ook een bericht van HDPO verschenen in het berichtenverkeer (zie hier). Zoals ook genoemd in de nieuwsflits: het komende jaar horen wij graag jullie (positieve en negatieve) ervaringen met de nieuwe maatregelen. Die input kunnen wij en de OR dan weer meenemen in onze gesprekken met de Bestuurder over de monitoring op de nieuwe maatregelen. 

De komende maanden zullen wij vanuit VDBZ in het Georganiseerd Overleg en weer samen met de OR spreken met de Bestuurder over de overige voorstellen van de ‘Werkgroep Vervullen Vacatures’. Na de zomer behandelen we als eerste de voorstellen over instroom. Een belangrijk onderwerp, waarvoor we ook een beroep doen op onze leden. Graag horen wij namelijk jullie reactie op deze voorstellen over instroom (zie H. 4 in het rapport van de WG). Die input is cruciaal voor het bepalen van onze inzet. Jullie input kunnen jullie delen via vdbz@minbuza.nl of via je favoriete VDBZ-bestuurslid.


Rogier van der Pluijm

Voorzitter, Werkgroep Personeelsbeleid

Profiel