Actueel Waarom in de OR?

Waarom in de OR?

Hester Jonkman 27 oktober 2020

Wie ben jij?

Ik ben Douwe Buzeman, momenteel plv CdP en HEA in Abu Dhabi.

Wanneer zat je in de OR?

Ik heb in twee Ondernemingsraden gezeten, vanaf 2016 tot en met 2018. Na de geboorte van mijn tweede kind en een overplaatsing naar Abu Dhabi, heb ik besloten om mijn plek door te geven aan de volgende op de lijst.  

Waarom ging je de OR in?

BZ blijft een familiebedrijf en voor familie wil je zorgen. BZ gaat me aan het hart en ik wilde bijdragen aan een betere organisatie, omdat BZ door het unieke karakter meer is dan enkel een werkgever. Je gaat met je familie de wereld over en dat heeft meer impact dan menig ander ambtenaar denkt.

Ik werkte in mijn OR-tijd bij DMM op een inhoudelijke themafunctie (mensenrechten) en het leek mij ook interessant om een breder kijkje in de keuken van BZ te krijgen. Sommige zaken gaan jezelf direct aan, zoals de verhuizing naar de (toen nog veel te krappe) Rijnstraat. Andere zaken liggen verder weg zoals een reorganisatie bij DBV, maar is zeker niet minder interessant! 

Wat heb je gehad aan je OR-tijd?

Door het Ondernemingsraadlidmaatschap heb ik minstens drie dingen geleerd:

Ten eerste heb ik geleerd om samen te werken met een hele diverse groep mensen, van zowel de VDBZ als de andere fracties. Wij hadden mensen uit het management, de bedrijfsvoering, managementassistenten, jonge en oude beleidsmedewerkers waarvan sommigen ambitieus waren en anderen minder. Bij sommige organisaties hangt een negatieve connotatie rondom de Ondernemingsraad. Soms zitten mensen eeuwen in de OR en doen eigenlijk geen ‘gewoon werk’ meer. Azijnpissers, zij die promotie hebben misgelopen en nu chagrijnig lopen te doen, maar bij BZ is dit oprecht anders. Ik heb met een groep zeer diverse en gemotiveerde medewerkers samengewerkt om op een constructieve manier de dialoog aan te gaan om de organisatie beter te laten worden door het geluid van medewerkers uit alle hoeken en lagen van de organisatie te laten klinken.

Ten tweede heb ik mijn netwerk vergroot. BZ is een vrij ingewikkelde matrixorganisatie waar ook nog eens veel zaken zoals huisvesting en arbeidsvoorwaarden Rijksbreed georganiseerd zijn. Ik was een beleidsmedewerker en in mijn dagelijks werk bezig met het bevorderen van de mensenrechten wereldwijd. Ik had voor mijn werk contact met collega’s van de regiodirecties, de politieke lijn en soms met de financieel of OS-hoek. Hierbuiten ken je uiteraard mensen van vorige plaatsingen, maar de collega’s in de OR kwamen werkelijk uit alle hoeken en lagen van de organisatie. Dit heeft mijn blik en netwerk verruimd. Vandaag heb ik nog een oud-collega van de OR opgebeld met een adviesvraag over het jaarplan dat ik momenteel aan het schrijven ben.

Ten derde heb ik mijn kennis over de organisatie vergroot. Ik heb momenteel een managementfunctie en ik merk dat mijn ervaring in de OR helpt om bijvoorbeeld duiding te kunnen geven aan lokale medewerkers bij Haagse realiteiten en ontwikkelingen, zoals de centralisering van diensten, het gekantelde personeelsbeleid, de verhuizing naar de Rijnstraat, beleid rondom luchtverontreiniging op posten en veranderingen op IT-gebied. Ook heb je in de OR regelmatig overleg met de leiding van het ministerie, zoals de SG, plv SG en directeuren van diverse directies zoals HDPO en DBV. Dit geeft je een uniek kijkje in de keuken van BZ en hierdoor leer je de weg beter kennen.   

Wat kost het je?

De Ondernemingsraad kost tijd. Formeel krijg je 10 uur van je directie/post, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het wel wat drukker wordt, omdat je normale werk ook gewoon doorgaat. Het is het waard!

Hester Jonkman

Profiel