Actueel Werkgroep personeelsbeleid – praat mee in het VDBZ p-panel!

Werkgroep personeelsbeleid – praat mee in het VDBZ p-panel!

17 december 2020

Beste VDBZ’ers,

Zoals Nederland 17 miljoen bondscoaches telt, zo telt BZ duizenden experts personeelsbeleid. Iedereen heeft er een mening over. Of het nou gaat over loopbaanadvies, de p-schouw  of het sollicitatieproces in de ronde. En dat is goed! De kracht van de diplomatie zit immers in persoonlijk contact, en de mensen die dit contact onderhouden. Een effectief personeelsbeleid is dus essentieel voor effectieve diplomatie. En dat niet alleen. Het raakt ook aan ieder zijn eigen loopbaan.  

In de nabije toekomst staat er ook wat te gebeuren op personeelsbeleid. Zo heeft de ADR recent een rapport geschreven over het invullen van vacatures binnen BZ, en volgen er maart 2021 voorstellen om het personeelsbeleid te verbeteren (heb je commentaar, suggesties of ideeën? Laat het ons weten!). Voor veel BZ’ers is onduidelijk waarom en met welk doel bepaalde keuzes worden gemaakt in het personeelsbeleid. De ‘black box’ van het personeelsbeleid kan onzekerheid geven, en soms zelfs frustratie of onbegrip. En daar is niemand mee gediend. 

Als nieuwe ‘werkgroep personeelsbeleid’ zien wij het als een taak voor VDBZ om te zorgen dat het personeelsbeleid, wijzigingen en het proces daar omheen inzichtelijk zijn en werknemers zich herkennen in de keuzes die worden gemaakt. Dit geldt voor collega’s in Den Haag èn op de posten, lokaal èn uitgezonden, ondersteunend, beleid èn operationeel. Wij hopen samen met de OR BZ en HDPO aan te sporen de toekomst van het personeelsbeleid inzichtelijk te maken, en ook het gesprek met de medewerker hierover op te zoeken. Maar… 

Oproep

Dit kunnen en willen we niet alleen. VDBZ heeft een diverse groep leden, en die moeten allen van zich kunnen laten horen om te er voor te zorgen dat het personeelsbeleid er is voor iedereen. Wij horen dan ook graag zoveel mogelijk stemmen. Daarom de volgende oproep: vind  je het leuk om af en toe mee te denken en input te leveren op vraagstukken over het personeelsbeleid? Meld je dan aan voor het VDBZ p-panel. Ons idee is om het p-panel te raadplegen bij actuele p-zaken om zo de VDBZ-inbreng verder aan te scherpen. Dit kan zijn via een poll, korte uitvraag of (digitaal) spreekuur. Deelname aan het p-panel is flexibel en zonder verplichtingen. Niets dus om je tegen te houden. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar vdbz@minbuza.nl o.v.v. p-panel.  

Wij verheugen ons op de samenwerking met en voor jullie en horen graag via het p-panel of 1-op-1 jullie zorgen, wensen en verbeteringen op het vlak van ons personeelsbeleid. En uiteraard zullen wij jullie via de nieuwsbrief op de hoogte blijven houden van relevantie ontwikkelingen. 


Arne Bartelsman, Rogier van der Pluijm & Christiaan Bergwerff


Arne Bartelsman – Toen ik als stagiair op de ambassade Buenos Aires de Argentijnse roddelbladeren mocht lezen tijdens werktijd, had ik mijn roeping gevonden. Ik ben in 2015 begonnen bij BZ en heb gewerkt bij DAF, de PV in New York en inmiddels bij DOB (het voormalig ‘BSG’ voor iedereen die inmiddels al lang op posten werkt). Je elke dag bezig mogen houden met internationale politiek en dan ook nog eens met hele leuke, grappige en gezellige collega’s maakt mij nog elke dag enthousiast over het werk. Ik hoop via VDBZ er een klein beetje aan bij te dragen dat iedereen zich net zo welkom voelt bij BZ als ik toen ik begon.  

Rogier van der Pluijm – in 2008 heb ik het klasje gedaan, na een ontluikende liefde voor BZ als stagiair op de ambassade in Londen en een korte omzwerving in de consultancy. De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij DVB en in Ankara en was ik gedetacheerd in het Kabinet van de Minister-President. Na mijn laatste plaatsing bij de PV in New York werk ik nu een jaar bij DIO als clustercoördinator Midden-Oosten en Noord-Afrika. Via VDBZ zet ik mij graag in voor een organisatie waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en persoonlijk ontwikkeling wordt gestimuleerd. Zo wordt BZ nog mooier en onze diplomatie nog beter.

Christiaan Bergwerff – In 2011 mocht ik tijdens mijn master in Groningen stage lopen aan de andere kant van de wereld, op onze ambassade in Nieuw-Zeeland. Het voorrecht om een half jaar lang in een stad als Wellington op de ambassade te mogen werken & leren, wakkerde mijn enthousiasme voor BZ nog verder aan. Na een boeiende tussenstap als fractiemedewerker in de Tweede Kamer, mocht ik eind 2012 starten bij DIE-EX, waarna ik een functie bekleedde bij de ambassade in Tel Aviv en de Vertegenwoordiging in Ramallah, en nu nog steeds verknocht ben aan het MOVP bij DAM als landenmedewerker voor Israël. Sinds afgelopen zomer ben ik actief binnen het VDBZ-bestuur. Het is voor mij een voorrecht om voor een organisatie als BZ te mogen werken en de Nederlandse belangen wereldwijd te behartigen; via VDBZ wil ik graag iets terug doen voor de organisatie en haar mensen.