Dossiers Ondernemingsraad

Dossier Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van BZ-medewerkers, en overlegt met de SG over het organisatiebeleid en de personeelsbelangen. Op de agenda staan bijvoorbeeld de zorg voor goede arbeidsomstandigheden, regelingen personeelsbeleid, HNW, en reorganisaties.

 

De VDBZ vertegenwoordigt met 9 zetels (van de 15) de belangen van haar leden  als deelnemende partij in de Ondernemingsraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hester Jonkman, VDBZ, is voorzitter van de Ondernemingsraad.