Dossiers OR-verkiezingen 19, 20 en 21 maart 2019

Dossier OR-verkiezingen 19, 20 en 21 maart 2019

VDBZ heeft:


10 AMBITIES

ZORGZAAM
1. P-beleid: meer aandacht voor persoonlijke belang medewerker & partner én het belang organisatie.
2. Voor iedere medewerker een P&O-adviseur voor begeleiding bij loopbaan en problemen: van managementondersteuner tot CdP.
3. Faire, betrouwbare en voorspelbare rechtspositie, servicekosten en arbeidsomstandigheden, in Den Haag en op de posten.

INCLUSIEF
4. Iedereen bij BZ is BZ’er: lokaal, uitgezonden, overplaatsbaar, niet-overplaatsbaar, generalist, expert, vakattachee, trainee, contractant.
5. Koester diversiteit: inclusiviteit, tegendenken, authenticiteit, moreel leiderschap en een veilige werkomgeving.
6. Heel BZ onder één dak - in een leefbaar pand!

PROFESSIONEEL
Laat iedere BZ-er gewoon zijn werk goed doen. Dat betekent:
7. Rexit! Onmiddellijk weg met de 0,5 norm en op termijn weg uit R8.
8. Apparatuur en systemen die voor de mensen werken – niet andersom. In Den Haag en op de posten.
9. Vertrouwen in en waardering voor de professionaliteit van alle medewerkers. Minder controle, organisatorische overhead, onpersoonlijke postbussen en SSP-calls = meer blije en productieve BZ’ers.

TROTS OP BZ
10. Excellente diplomatie, in Nederland en over de grens, samen met alle BZ’ers.


VDBZ heeft de afgelopen twee jaar voor u bereikt:

10 BEREIKTE RESULTATEN

1. R8 te klein: meteen op de agenda en druk op bestuurder om krapte aan te pakken.
2. Onderzoek door arbeidsinspectie naar werkomstandigheden.
3. Klankbordgroep opgericht voor collega’s in Terminal Zuid.
4. Schaduwkanten van de P-schouw aan de kaak gesteld.
5. Geen demotie (loon naar werk) op onvrijwillige basis.
6. Einde aan trend dat juist 55+-collega's in de ronde achter het net vissen.
7. Eerlijker kans voor BBBZ’ers bij hun eerste buitenplaatsing.
8. Een eerlijk, nieuw stelstel voor onze voorzieningen (DBZV).
9. Betere ondersteuning voor collega’s die tijdelijk geen plek hebben via de interim-pool.
10. Aanpassing van het MD-beleid: ruimte voor meer diversiteit in leiderschap, niet iedere managementfunctie vereist immers het passeren van hetzelfde leiderschapspoortje.