Reneko Elema NCIF

Lid Bestuur

Ik was blij verrast met het met-de-deur-in-huis-vallen-mailtje van de toenmalige voorzitter Mark Zellenrath of ik interesse had om lid te worden van het VDBZ-bestuur. Daar hoefde ik niet lang over na te denken! De VDBZ is veruit de belangrijkste stem in de OR, een kritisch-constructieve partner binnen het Georganiseerd Overleg en een kundige vraagbaak voor leden over o.a. personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. Momenteel ben ik werkzaam als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF), een Rijks breed bureau ondergebracht bij BZ. Samen met ons team zet ik mij in om kansen van Nederlanders op strategische en topfuncties bij internationale instellingen zoals de VN, Wereldbank, NAVO en de OVSE te maximaliseren, door relevante vacatures te identificeren en deze actief te delen met potentiële kandidaten. De pracht van het werk zit ‘m vervolgens vooral in het adviseren van kandidaten, het coördineren van de lobbyactiviteiten en het uitbreiden van onze activiteiten om Nederlanders (nog) enthousiast (-er) te maken voor een buitenlands avontuur bij voor Nederland prioritaire internationale organisaties.

Het werk bij NCIF heeft veel overlap met mijn oude liefde: als PMA heb ik vele tientallen detacheringen in binnen- en buitenland mogelijk helpen maken en ik heb aan de wieg gestaan van een groot interdepartementaal detacheringsproject waardoor tientallen collega's van BZ en andere ministeries twee jaar of langer elders werkzaam zijn geweest. Het ligt dan voor de hand dat ik mij ook binnen de VDBZ eveneens in zal zetten voor de belangen van onze gedetacheerden. Een van de dingen die me het meest zijn bijgebleven als het gaat om detacheringen is, behalve dat het bijna altijd een waardevolle ervaring is, dat de trots op de eigen BZ-organisatie vaak een 'boost' krijgt tijdens en na afloop de detachering. Het feit dat een gedetacheerde bovendien een belangrijke rol als BZ-ambassadeur bij zijn of haar tijdelijke werkomgeving kan vervullen, is een andere mooie bijkomstigheid. Want zeg nou zelf, wie van ons vindt het niet leuk om te kunnen vertellen over al het mooie werk dat we dag-in, dag-uit bij BZ doen? En het mooie van een detachering is bovendien dat je na afloop gewoon weer terugkeert bij BZ. Een uitstapje maken binnen het Haagse, naar een internationale organisatie of het bedrijfsleven is een mooie ervaring, maar met een gezonde portie oost-west, thuis-best is ook niets mis!

Ik zie ernaar uit om voor en met jullie te werken aan een beter BZ, inclusief het bevorderen van detacheringen vanuit en naar BZ. Ik nodig jullie dan ook van harte uit hierover contact met mij op te nemen via  rd.elema@minbuza.nl  en zie uit naar al jullie vragen, ideeën, kritiek en/of suggesties hoe dingen beter of anders kunnen.

Reneko Elema