De mensen achter de VDBZ

De Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken bestaat door en voor leden. Ontdek de mensen.

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies voeden en adviseren het bestuur van de VDBZ over het te voeren beleid en de te nemen acties. Zo heeft de Raad van Advies onlangs actief meegedacht en input geleverd voor de wijd verspreide VDBZ-brief over de Heroverweging.

Ook signaleert de Raad misstanden en informeert het VDBZ-bestuur over hoe in Den Haag genomen maatregelen in de praktijk uitpakken.