Hester Jonkman DMM-IF

OR-voorzitter VDBZ-fractieleden in de OR

In mijn vriendenkring verbaast iedereen zich als ik vertel hoe de OR-verkiezingen er bij BZ aan toe gaan. Drie partijen? Lijsttrekkers? Een eigen, BZ-specifieke vakbond? Een verkiezingsdebat? Achtenvijftig kandidaten voor vijftien zetels? Niemand herkent dit uit zijn eigen werkomgeving. Ik denk dat hieruit de grote betrokkenheid van BZ’ers bij ons werk spreekt. We maken ons zo druk over onze organisatie en over het verschrikkelijke gebouw waarin ons ministerie tegenwoordig gevestigd is omdat wij trots zijn op ons werk en het ons raakt als wij het niet goed kunnen doen.

Ik ben ervan overtuigd dat als je de kennis en ervaring van alle medewerkers meeneemt in de besluitvorming, de organisatie, onze resultaten en wijzelf er beter van worden. En met wijzelf bedoel ik dan niet alleen BZ’ers maar Nederland, Nederlandse burgers en Nederlandse bedrijven. Daar wil ik me, samen met mijn medekandidaten op de VDBZ-lijst, de komende twee jaar met alle overtuiging voor inzetten.