Bye Bye!

30 januari 2023

Beste VDBZ’ers,

Vorige maand was mijn laatste ‘inhoudelijke’ column als voorzitter van de VDBZ-werkgroep personeelsbeleid. Binnenkort begin ik bij het ministerie van Defensie als plaatsvervangend hoofd van hun bureau SG. En omdat het toch vreemd voelt om als Defensiemedewerker jullie belangen bij BZ te blijven behartigen, heb ik besloten om per 1 februari mijn werkzaamheden in het VDBZ-bestuur neer te leggen. Gelukkig heb ik in Elbrich Algra een meer dan waardige opvolger gevonden.

Vakbondswerk is mooi werk, maar bleek de afgelopen jaren ook taai werk met veel duwen, trekken, buigen en standhouden. En op p-beleid is het vaak moeilijk elk VDBZ-lid tevreden te stellen. Desalniettemin ben ik trots op de resultaten die we als VDBZ – als bestuur en in de OR – hebben bereikt op p-terrein. Van behoud van de minimale plaatsingstermijn van drie jaar en uitbreiding van het VDBZ-mentorprogramma, tot minder tijdelijke contracten en meer aandacht voor diversiteit.

Ik heb veel voldoening gehaald uit en geleerd van het helpen oplossen van de grotere en kleinere p-problemen die jullie aandroegen. Het personeelsreglement kan ik nu weghalen onder mijn kussen. Ik ben dankbaar voor de gesprekken die ik met jullie mocht voeren. Zij maakten tastbaar dat achter het mooie werk dat wij doen en die vele enthousiaste BZ’ers, ook verhalen zitten van collega’s die buitenspel of aan de zijlijn worden gezet. Horen en zien waartoe dat kan leiden, maakte mij soms verdrietig. En vaak strijdbaar.

Binnen BZ gaan nog te veel dingen fout; soms bewust, veelal onbewust. Beide moet worden aangepakt. Dat vergt een sterk VDBZ. Ik ben dan ook blij dat het ledenaantal van de VDBZ weer in de lift zit, want hoe groter onze achterban, hoe groter de vuist waarmee wij op tafel kunnen slaan. Hoe hard we moeten slaan, dat bepalen jullie. Blijf het VDBZ-bestuur dus voeden met jullie observaties, zorgen en vooral ook ideeën.

Ik verlaat de VDBZ op een moment dat onze organisatie met het racismerapport in de hand in de spiegel kijkt en schrikt van de aanblik. Terecht. Ik hoop dat het racismerapport en de reactie erop geen splijtzwam maar een motor zal zijn voor positieve verandering richting een inclusiever BZ. Want BZ dat zijn wij, met elkaar. Houd elkaar dus bovenal goed vast de komende tijd.

Dank voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld en dank aan mede-barricadeganger Kees en de rest van het VDBZ-bestuur voor de mooie tijd. Bye bye!

Rogier van der Pluijm