Voor leden

De VDBZ behartigt de belangen van de (ex-)werknemers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en hun gezinsleden. Onze leden werken in Den Haag en op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Het wonen en werken in het buitenland vraagt veel van de BZ-medewerker en zijn/haar gezin vanwege andere woon- en leefomstandigheden. VDBZ besteedt daarom veel aandacht het welzijn van de medewerker en hun gezinsleden. Ook bewaken wij de belangen van de lokaal aangenomen medewerkers op een post.

Alumni

Het bestuur realiseert zich dat de meeste onderwerpen waar de VDBZ zich mee bezig houdt, geleidelijk aan buiten de belangstelling van de gepensioneerde leden raken. Daar wil de VDBZ iets tegenover stellen. Zo zullen er lezingen worden georganiseerd, niet alleen met de usual suspects als sprekers, maar ook met dossierhouders die een kijkje achter de schermen kunnen geven bij actuele ontwikkelingen. VDBZ-ers die met pensioen gaan en de laatste plaatsingen in het buitenland hebben doorgebracht, kunnen een beroep doen op VDBZ-alumni bij het opbouwen van een netwerk hier te lande. We zullen je laten weten wanneer de volgende alumni bijeenkomst is.

Recente activiteiten

Veelgestelde vragen

  • Hoe kan ik een SEPA-machtiging doorgeven?

    Met bijgevoegd formulier kunt je een SEPA machtiging doorgeven.

  • Hoe zeg ik op?

    Om op te zeggen kun je een bericht sturen aan het secretariaat vdbz@minbuza.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging.

    Je kunt het hele jaar opzeggen. Wil je je opzegging in het nieuwe jaar laten ingaan, dan dient je opzegging voor het einde van het lopende verenigingsjaar door het secretariaat ontvangen te zijn, t.w. vóór 1 december. Er geldt een opzeggingstermijn van vier weken.

    Wanneer je het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar beëindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.