De Vereniging

De VDBZ draagt constructief bij aan een goed functionerend BZ. VDBZ heeft een belangrijke stem in de Ondernemingsraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De daarin gekozen VDBZ-leden vormen de grootste fractie. Als belangenorganisatie heeft VDBZ een vaste plaats in het Georganiseerd Overleg met de departementsleiding en andere vakbonden.

VDBZ zet zich actief en professioneel in voor een goed personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden voor de leden. VDBZ is een vraagbaak en forum voor leden. Ook voor juridisch advies kunnen de leden bij de VDBZ terecht.

VDBZ werkt goed samen met vergelijkbare organisaties binnen en buiten het ministerie, vooral wanneer het gaat om rijksbrede regelingen die BZ en haar werknemers kunnen raken.

VDBZ heeft een grote dosis ervaring en expertise over het werken in het buitenland, de huisvesting, scholing, het verhuizen, remigratie en andere zaken die hiermee te maken hebben. VDBZ heeft intensief contact met de in meer dan 100 landen wonende leden. Hierdoor blijft deze kennis actueel.

De VDBZ heeft meer dan 800 leden

De VDBZ is sinds 1972 de belangenorganisatie voor werknemers van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel in Den Haag als op onze ruim 130 vertegenwoordigingen in het buitenland.

jessica-ruscello-oqsctabgksy-unsplash

Wat wij doen

VDBZ komt op voor het belang van zijn leden dat hen de voorwaarden en faciliteiten worden geboden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Daaronder valt ook het welzijn van hun gezinsleden die net als de werknemers zich vaak moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving.

De VDBZ behartigt de belangen van de (ex-)werknemers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en hun gezinsleden. Onze leden werken in Den Haag en op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Het wonen en werken in het buitenland vraagt veel van de BZ-medewerker en zijn/haar gezin vanwege andere woon- en leefomstandigheden. VDBZ besteedt daarom veel aandacht het welzijn van de medewerker en hun gezinsleden. Ook bewaken wij de belangen van de lokaal aangenomen medewerkers op een post.

Mission statement

  • Wij komen op voor de belangen van al onze (ex-)werknemers en hun gezinsleden
  • Wij leveren op een constructieve wijze bijdragen aan een goed functionerend BZ, als gesprekspartner in meerdere vormen van een overleg
  • Samenwerking met soortgelijke organisaties
aanpassing-ambtenaren-status

Statuten

Statuten van de Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken.

De statuten zijn laatstelijk geamendeerd bij de Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2019. Hieronder kunt u de statuten downloaden, evenals de laatst gewijzigde versie.

De Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken bestaat door en voor leden.