Lid worden

Tariefgroep

 • Categorie 1
Lokale leden en salarisschalen 1 t/m 11: 25,-
 • Categorie 2
Salarisschalen 12 t/m 14: 52,50
 • Categorie 3
Salarisschalen 15 en hoger: 65,-
 • Categorie 4
Gepensioneerde leden: 10,-

Voor nieuwe leden is het jaar waarin je lid wordt gratis. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar zal de contributie automatisch worden aangepast.

Na verwerking van je aanmelding ontvang je van het secretariaat een verzoek om via automatische incasso te betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Je kan de kosten van een VDBZ-lidmaatschap verlagen door je contributie als fiscaal doel op te brengen in IKB. Je betaalt de contributie dan uit je netto-salaris in plaats van je bruto-salaris. Zo doe je dat: 

 • Sla je contributiefactuur op op een vindbare plek in je computer 
 • Open P-direkt 
 • Kies ‘financien en salaris’ 
 • Kies ‘individueel keuze budget’ 
 • Kies ‘individueel keuze budget’ (nog een keer) 
 • Selecteer ‘nieuw IKB-doel’ (helemaal onderaan de pagina) 
 • Kies ‘contributie vakbond’ 
 • Vul het factuurbedrag en de rest van de vragen in 
 • Voeg je opgeslagen factuur bij via ‘bladeren’  
 • Kies ‘versturen’