Lid worden

Tariefgroep

  • Categorie 1
Lokale leden en salarisschalen 1 t/m 11: 25,-
  • Categorie 2
Salarisschalen 12 t/m 14: 52,50
  • Categorie 3
Salarisschalen 15 en hoger: 65,-
  • Categorie 4
Gepensioneerde leden: 10,-

Voor nieuwe leden is het jaar waarin je lid wordt gratis. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar zal de contributie automatisch worden aangepast.

Na verwerking van je aanmelding ontvang je van het secretariaat een verzoek om via automatische incasso te betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.