Hybride pensioenvoorlichting ABP op 6 december 12.00 NL tijd: schrijf je in!

14 november 2023

We berichtten jullie er al eerder over – de Eerste en de Tweede Kamer hebben dit voorjaar ingestemd met de nieuwe pensioenwet. Pensioenen zijn belangrijk voor iedereen - jong en oud, beleid en beheer, buiten en binnen. Voor de uitgezonden BZ'er met partner komt er nog een extra dimensie bij, want wat betekent dit nieuwe stelsel voor partners met een eventueel pensioengat door een plaatsing in het buitenland? Pensioenfondsen moeten per 1 januari 2028 zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Het ABP wil daar echter op vooruitlopen, en mikt vooralsnog op 1 januari 2027. Niet op stel en sprong dus, maar over drie jaar gaan we wel om en het is fijn om te weten wat dit precies betekent. Het ABP heeft één en ander over het nieuwe pensioenstelsel op een rijtje gezet, zie hier hun website: Vernieuwd pensioenstelsel: wat betekent dit voor u? | ABP

Ook op het gebied van premie- en indexatie gaan de ontwikkelingen snel, en het ABP verwacht op 30 november een paar belangrijke besluiten daarover te nemen, zoals de uitkomst van een eventuele verhoging op 1-1-2024.

Op 6 december van 12.00 – 14.00 komt Steven Jongbloed, senior adviseur pensioenen van het ABP naar BZ om een update te geven over de stand van zaken rondom nieuwe pensioenstelsel; de belangrijkste voorgestelde veranderingen; de consequenties voor het ambtenarenpensioen; de financiele stand van zaken; en wat er op premie- en indexatiegebied gebeurt. De bijeenkomst zal hybride zijn rondom het Nederlandse middaguur, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk collega's van posten ook de mogelijkheid hebben om aan te sluiten.

Locatie: Rijnstraat 8, X401 + MyRoom (link wordt t.z.t. verstuurd)

Interesse? Aanmelden kan door een mail te versturen aan vdbz@minbuza.nl