Nieuwsflits - Onderhandelingsakkoord

16 mei 2024

Vanochtend is het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB officieel gepresenteerd. Veel details zijn nog onduidelijk en pas na aantreden van een nieuw kabinet zal de concrete uitwerking en interpretatie nader vorm krijgen. Wel is nu al duidelijk dat een aantal passages uit het akkoord ingrijpende gevolgen zal hebben op hoe wij ons werk bij BZ doen, in Den Haag en op de posten. Dat zal ons dwingen tot scherpe keuzes, keuzes die ongetwijfeld ook pijn zullen doen. Veel collega’s zullen daar nu al vragen over hebben. Helaas is het in dit stadium niet mogelijk om op al die vragen een antwoord te krijgen. De VDBZ vindt het belangrijk dat in deze periode van onzekerheid alle collega’s goed mee worden genomen bij belangrijke momenten van besluitvorming en communicatie. Het was daarom goed dat de Bestuursraad vanochtend een moment voor alle medewerkers heeft georganiseerd en duidelijk de intentie heeft uitgesproken zo transparant mogelijk in dit proces te zullen opereren en collega’s hierin zo goed mogelijk te mee te nemen en te begeleiden.

Terecht is vanochtend ook gewezen op de rol die de vakbonden en de OR zullen hebben bij de uitvoering van de voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord. De VDBZ vindt het  belangrijk dat we  dit proces in de komende jaren nadrukkelijk samen doorlopen en niemand in dit proces vergeten. Daarover blijven we de komende tijd graag met onze leden in gesprek. Langs deze weg graag ook alvast het verzoek aan jullie: op welke vragen willen jullie de komende tijd antwoord hebben? Laat het ons weten! vdbz@minbuza.nl