Reminder: ALV 19 juni / Bezuinigingen & HR-notitie

14 juni 2024

Op 19 juni a.s. van 12.00 – 14.00 uur vindt de 94ste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VDBZ plaats.

Rijnstraat 8

Zaal: MPR 02.D.075

Programma:

12 – 12:30 inloop met broodjes

12:30 – 14:00 ALV inclusief discussie over de aangekondigde bezuinigingen en de HR-notitie

U kunt zich online aanmelden voor fysieke of digitale deelname. Online vindt u tevens de agenda van de ALV en de notulen van ons laatste ALV. Het financiele jaarverslag komt u langs andere weg toe.

Indien u digitaal deelneemt, dan ontvangt u voorafgaand aan de ALV de link.

Wij zien u graag 19 juni!

Bent u verhinderd? Dan willen wij u vragen zich via een machtiging te laten vertegenwoordigen, zodat de stemmingen rechtsgeldig zijn. Dat kan door te reageren op deze mail (reply) met cc naar vdbz@minbuza.nl) en onderstaande gegevens in te vullen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitaal formulier van Lastgeving

Ik kan de VDBZ-ALV van 19 juni 2024 niet bijwonen. Ik verstrek hierbij de Voorzitter van het Bestuur of (naam VDBZ-lid)

..........................................................................................................................

 een algemene lastgeving om mij bij de stemmingen tijdens genoemde ALV te vertegenwoordigen.

Naam:
Datum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------