Van de (ad interim) voorzitter: evaluatie van het personeelsbeleid

07 oktober 2023

Met het vertrek van Job van den Berg als zeer gewaardeerd voorzitter, zullen jullie het even met mijn stukje moeten doen. Totdat een nieuwe voorzitter aantreedt heb ik de eer het interim-voorzitterschap te vervullen. Dat doe ik graag en met veel energie, want de BZ-wereld staat ondertussen niet stil en er zijn genoeg zaken waar we als VDBZ mee bezig zijn, iets van vinden, iets mee moeten.

Wat ik hier nu wil uitlichten, is de evaluatie van het personeelsbeleid. Zoals jullie ongetwijfeld weten wordt er aan deze evaluatie gewerkt door de ADR. Vanuit de VDBZ willen we van harte de recente oproep van de Bestuursraad steunen: vul de enquête die jullie ontvingen van de ADR in! Ga er eens goed voor zitten en laat je mening horen (en vul vooral ook de open vraag ‘wat zou u nog meer willen meegeven over het p-beleid?’ uitgebreid in, want de vragen zijn wat beperkt). Alleen met goede, eerlijke, brede input vanuit de organisatie ontstaat er een goed beeld van de plus- én minpunten van het huidige p-beleid. En alleen met een goede analyse, kan er gewerkt worden aan voorstellen voor een beter beleid. En dat is ontzettend belangrijk voor een organisatie als de onze, waar vele collega’s met hart en hard voor de zaak werken, en waarvan velen met hun materiële en persoonlijke hebben en houden de wereld over gaan.

Ik zit terwijl ik dit type naar onze tuin te kijken, waar we recentelijk wat planten verplaatsten. Sommigen doen het goed of zelfs beter op hun nieuwe plekje. Anderen staan opeens te verpieteren, terwijl we het nog wel zo goed bedoelden. Een beetje een flauwe vergelijking, maar toch ook van toepassing op BZ: we moeten er alles aan doen – en meer dan goede bedoelingen alleen – om ervoor te zorgen dat de collega’s die de ronde in gaan weer op een goede plek terecht komen, in Den Haag of elders in de wereld. Daarvoor hebben we een fit for purpose plaatsingsbeleid nodig, dat bijdraagt aan excellente diplomatie, met een helder en niet te rigide systeem, waardoor de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt, er niet teveel mensen op de bank komen te zitten en er oog is voor zowel het organisatiebelang, als voor het belang van de medewerker. En een fit for purpose personeelsbeleid in bredere zin, met een fit for purpose personeelsdienst.  

Waar we vanuit de VDBZ op zullen letten bij deze evaluatie?  We hopen dat we met deze evaluatie echt antwoorden vinden op vragen als : wat is het nut en de noodzaak van de huidige FBS-kaders? Werkt de huidige systematiek van drie FBS-lijsten voor personeel én organisatie? Hebben leidinggevenden voldoende capaciteit om hun HR-rol te kunnen vervullen en hoe ervaren zij zelf en de medewerkers dit? Functioneert de CTF naar behoren? Welke gaten zijn er in loopbaanbegeleiding, talentmanagement, mogelijkheden voor ontwikkeling van medewerkers? Wanneer worden verschillende loopbaanpaden uitgewerkt, zodat eenieders talent zo goed mogelijk ingezet wordt? En tot slot: hoe zou de rol van HDPO eruit moeten zien, constaterende dat veel medewerkers een loopbaanaanspreekpunt bij HDPO missen (waarbij we graag vermelden dat we blij zijn dat er nu in totaal drie HR-adviseurs voor de medewerker zijn, ontzettend belangrijk werk! Maar natuurlijk lang niet genoeg om te voldoen aan de behoefte, ondank hun grote inzet);

Tot slot: veel succes aan alle collega’s die dit jaar in de ronde zitten! En weet ons te vinden als jullie noemenswaardige observaties hebben of tegen gekke dingen aanlopen: sommige zaken kunnen niet wachten tot de uitkomst van de evaluatie.

Elbrich Algra