Van de OR: Bezuinigen? Investeren!

14 november 2023

Het is verkiezingstijd. Terwijl ik dit zit te schrijven op de achtergrond het verkiezingsdebat op RTL-4, waar het gaat over bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De politiek doet, wat de politiek moet doen, maar vanuit de ondernemingsraad denk ik aan de investeringen die onze organisatie nodig heeft. En de noodzaak om in de BZ-organisatie te blijven investeren in de komende tijd.

BZ heeft tien jaar geleden ook met bezuinigingen te maken gehad en de impact daarvan merkt denk ik iedereen nog elke dag: bij informatiebeheer, bij de arbeidsvoorwaarden, bij huisvesting, op onze posten, bij het personeelsbeleid. Er is enorm bezuinigd op het interne functioneren van de organisatie om wereldwijd een zo maximaal mogelijk postennet en diplomatieke voetafdruk te kunnen handhaven. Die keuze leverde een spanning op die te veel knelde en het werkte niet meer voldoende. 

Nu staan we op een punt waarin we voorzichtig aankomen bij herstel van de interne organisatie: de functie van operational manager wordt vanuit HDBV geprofessionaliseerd, we zitten in een evaluatie van het personeelsbeleid, met zicht op herijking van beleid ten gunste van de medewerker en leidinggevende. Het racismerapport heeft laten zien hoe zeer we moeten bijpassen om racisme tegen te gaan en diversiteit en inclusie in de organisatie door te voeren. De discussie die we in de afgelopen weken hebben gehad over ambtelijk vakmanschap zal vele achtergronden hebben, maar gebrek aan investering in ambtelijk vakmanschap is er een van. Het is te hopen dat we de komende tijd stappen kunnen zetten om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor werken in het buitenland kunnen verbeteren. We zijn een eind, maar nog zeker nog niet klaar.

Vanuit de OR is het aansporen om het reparatie- en herstelwerk voort te zetten. Voor een personeelsbeleid dat de medewerker perspectief biedt en de leidinggevende meer ontzorgt, één locatie voor het hele departement, waar veilig met gevoelige informatie kan worden gewerkt, voor een einde aan de verplichte uitschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, voor een helder diversiteitsbeleid, voor goed functionerende posten en een verdere professionele ondersteuning voor de operational managers, voor een samenwerkingsfunctionaliteit waardoor archiveren verbeterd wordt, voor een veilige werkomgeving waar ambtelijk vakmanschap sterk verankerd is, voor een organisatie die op termijn de arbeidsvoorwaarden blijft hebben die wereldwijde inzetbaarheid echt als unique selling point behoudt.  

Op 22 november is de kiezer de baas, maar wie er ook gekozen wordt, zet het herstel van de interne organisatie van BZ niet op het spel.  Het herstelwerk dat in gang is gezet moeten we met de nodige spoed voortzetten en afronden.

 Bert de Wilde