Van de OR: BZ in een veranderende wereld: laat van je horen!

07 oktober 2023

Vanuit de OR willen we in de komende tijd de luiken verder openzetten en met collega’s het gesprek aangaan om de agenda van de ondernemingsraad te vormen. Daar is aanleiding toe. BZ staat immers voor de vraag hoe agile we kunnen zijn; is de organisatie en zijn de mensen voldoende in staat om in te spelen op de uitdagingen van deze tijd die veel vraagt van buitenlands beleid? Dat gaat om de manier waarop we werken: op het departement en de posten, thuis of op kantoor. Dat gaat over de plek van Nederland en Europa in de wereld. Dat gaat om de snelle opkomst van AI, waarbij 20 beleidsbrieven binnen seconden met elkaar vergeleken kunnen worden. Dat gaat om de plek van de organisatie in de Nederlandse maatschappij en de mate waarin we als organisatie die maatschappij weerspiegelen. Dat gaat om de weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

De bereidheid tot aanpassen is een zaak voor de hele organisatie. In deze nieuwsbrief staat de oproep deel te nemen aan de evaluatie van het personeelsbeleid. Voor de OR een heel belangrijk onderwerp naast de agenda van inclusiviteit en diversiteit binnen BZ. Doe dus mee aan de enquête en ga in gesprek over het personeelsbeleid. Een gedegen evaluatie biedt de basis om het personeelsbeleid voor alle betrokkenen te verbeteren en bij de tijd te brengen.

Een belangrijke vraag voor onze organisatie is hoe we als collega’s in de Nederlandse maatschappij staan en wat dat betekent voor de wereldwijde inzetbaarheid. Wat betekent het voor jongere collega’s om een hoge studieschuld te hebben en steeds sterker stijgende huizenprijzen te zien? Een partner te hebben die ook een eigen loopbaan heeft? Er moeten zijn voor werk én kinderen en misschien ook mantelzorg voor een partner of ouders? Ga je je woning verhuren als de regelgeving voor woningverhuur verandert? Deze vragen hebben een verband met de vragen die op je afkomen als je overweegt om naar een post te gaan. Welke woning kan ik krijgen als ik naar een post ga? Zijn mijn partner en kinderen dan nog verzekerd in de Nederlandse zorgverzekering of worden ze er tussentijds uitgezet? Is er sprake van een goede R&R-regeling? Wat zijn de perspectieven voor mijn partner? Het heeft er alle schijn van dat de complexiteit in onze eigen maatschappij ook z’n weerslag vindt op de wereldwijde inzetbaarheid. Dat maakt dat een meer flexibele organisatie zich ook moet verhouden tot die soms zeer persoonlijke afwegingen. Gezien het feit dat functies op sommige posten steeds moeilijker te bezetten zijn, is het belangrijk om ook hier te kijken naar de aanpassingen die nodig zijn om wereldwijd werken aantrekkelijk te houden. Het antwoord daarop is niet eenvoudig, maar het begin is een gesprek over de dilemma’s die er spelen.

Laat dus van je horen en spreek je uit over de dilemma’s die spelen door te reageren op dit bericht. Dat is nodig om na te kunnen denken over dingen die werken of juist niet. Veel werk waar de OR enthousiast mee aan de slag gaat, graag samen met een grotere groep collega’s.

Bert de Wilde